Skip to main content

Posttraumatisk stress og whiplash associerede tilstand

 

Projekt titel

Posttraumatisk stress og whiplash associerede tilstand

Projektansvarlig

Sophie Lykkegaard Ravn

Projektbeskrivelse

Baggrund:
Posttraumatisk stress (PTSD) er en hyppig komorbid tilstand blandt personer med vedvarende smerter og er særligt relevant blandt traumatiske smertetilfælde. Whiplash associerede tilstand er per definition en posttraumatisk tilstand, og der findes generelt høje prævalensrater af PTSD blandt personer med kroniske følger efter whiplash-ulykker. Samtidig viser forskning, at personer med denne komorbiditet rapporterer flere smerter, dårligere funktion og højere niveauer af psykologisk distress.

Der findes en række teoretiske forklaringsmodeller for tilstandenes hyppige sameksistens, men også hvordan de muligvis også påvirker hinanden negativt og indbyrdes vedligeholder hinanden. Trods stigende interesse i forskningsfeltet er det dog endnu uklart, hvordan PTSD påvirker kroniske følger efter whiplash og mere konkret, hvorvidt der er tale om indbyrdes vedligeholdelse mellem smerte og PTSD, som foreskrevet af teorien.

Formål:
Dette søger aktuelle Ph.D. projekt at undersøge mere dybdegående blandt andet med stærkere og anderledes designs og metoder end tidligere anvendt inden for feltet.

Perspektiv:
Vi håber, at dette arbejde vil øge vores forståelse af tilstandenes samspil og derigennem informere udredning og behandling.

Startdato og forventet slutdato

2015 - 2018

Hovedvejleder

Tonny Elmose Andersen, Lektor, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Michele Sterling

Projektet udføres under

ThRIVE forskningsgruppe

Samarbejdspartnere

Ulykkespatientforeningen, Specialhospitalet for Polio og Ulykkespatienter & RECOVER, University of Queensland, Australien samt en række interne såvel som eksterne forskningskollegaer

Finansiering

Ulykkespatientforeningen og Jascha Fonden

Nøgleord

Posstraumatisk stress, PTSD, trauma, whiplash, komorbid tilstand, vedvarende smerter

Sidst opdateret: 04.01.2022