Skip to main content

Post-traumatisk stress efter trafikuheld: screening og behandling

 

Projekt titel

Post-traumatisk stress efter trafikuheld: screening og behandling

Projektansvarlige

Tonny Elmose Andersen og Maj Hansen

Projektbeskrivelse

Formål:
Nærværende projekt undersøger, hvordan man bedst screener for PTSD i smertepatienter udsat for trafikuheld (DSM-5 eller ICD-11 kriterier) og undersøger om og/eller hvordan PTSD har betydning for behandlingsudbyttet.

Baggrund:
Kroniske smerter og PTSD er typiske følger efter trafikuheld. Ofre som oplever kroniske smerter efter et trafikuheld bliver typisk udelukkende screenet for smerterelateret funktionsnedsættelse samt psykologiske følgevirkninger som depression og angst, hvorfor mange ofre for trafikulykker kan have oversete og ubehandlede PTSD symptomer.

På samme tid findes der ikke noget valideret mål for PTSD i smertepopulationer (hverken ifølge DSM-5 eller ICD-11 kriterierne).

Perspektiv:
På nationalt plan forventes projektet at have betydning for alle ofre for traumatiske begivenheder, da screeningsværktøjer for PTSD valideres på dansk.

Startdato og forventet slutdato

2017 - 2019

Projektet udføres under

InCoRE og ThRIVE forskningsgrupper

Samarbejdspartnere

Smertecenter Syd, Odense Universitet Hospital

Finansiering

Offerfonden

Nøgleord

post-traumatisk stress, PTSD, trafikuheld, screening, behandling, smerterelateret funktionsnedsættelse, psykologiske følgevirkninger, depression, angst, screeningsværktøjer

Sidst opdateret: 22.03.2019