Skip to main content

Polyviktimisering i overgrebssager mod børn

 

Projekt titel

Polyviktimisering i overgrebssager mod børn

Projektansvarlig

Ida Haahr-Pedersen

Projektbeskrivelse

Baggrund:
Forskningslitteraturen peger på en markant forekomst af samtidige men forskelligartet typer af vold og overgreb blandt børn og unge (også kaldet polyviktimisering, PV). Yderligere ses en stærk sammenhæng imellem PV og negative psykologiske følger. Kliniske samples med børn og unge udsat for PV repræsenterer vigtige undersøgelsespopulationer, der blandt andet kan bidrage til identifikation af distinkte PV-profiler.

Dette projekt undersøger:

  • Betydningen af PV i forhold til traumesymptomatologi blandt børn og unge udredt ved De Danske Børnehuse;
  • Hvorledes denne viden kan informere praksis i de danske Børnehuse med henblik på at styrke fremtidige interventioner samt interdisciplinære arbejdsprocesser i overgrebssager mod børn

Projektet er en del af CONTEXT: The COllaborative Network for Training and EXcellence in psychoTraumatology.

Startdato og forventet slutdato

2017-2020

Hovedvejleder

Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Maj Hansen, Lektor, Institut for Psykologi, SDU

Projektet udføres under

ThRIVE forskningsgruppe

Samarbejdspartnere

Centre for Global Health, Trinity College Dublin og Børnehus Hovedstaden

Finansiering

European Union's Horizon 2020 research and innovation programme, under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No.722523

Nøgleord

vold, overgreb blandt børn og unge, polyviktimisering, PV-profiler

Sidst opdateret: 04.02.2021