Skip to main content

Udvikling og evaluering af den forebyggende intervention "Grib ind - godt kollegaskab uden mobning"

 

Projekt titel

Udvikling og evaluering af den forebyggende intervention "Grib ind - godt kollegaskab uden mobning", som er rettet mod vidner til mobning på arbejdspladsen

Projektansvarlig

Eva Gemzøe Mikkelsen

Projektbeskrivelse

Formål:
Formålet er at evaluere deltagernes opfattelser af "Grib ind – godt kollegaskab uden mobning" herunder deltagernes oplevelse af interventionens effekt.

Baggrund:
I 2013 finansierede BFA Velfærd og Offentlig Administration udviklingen af en forebyggende, forskningsbaseret intervention rettet mod vidner til konflikter og mobning på arbejdspladsen. Interventionen, der er udviklet i samarbejde med Tine Ravn Holmegaard, fokuserer på to risikosituationer for mobning (konflikter og brud på normer), og består af tre trin. I Trin 1 (ca. 90-120 min.) introduceres deltagerne til seks vidnetyper, hvorefter de ser en kort film om en konflikt på en arbejdsplads. Efterfølgende er der dialog i mindre grupper, hvor deltagerne bl.a. relaterer de 6 vidnetyper til personerne i filmen, og hvad der er konsekvensen af den konkrete vidneadfærd. Efter en opsamling ser deltagerne en ny kort film (om mobning), hvorefter der igen er dialog i grupper om filmens tema, vidnetyper i filmen og hvad man kunne havde gjort, hvis man skulle have interveneret konstruktivt. Efter en opsamling og evaluering afsluttes Trin 1.

I Trin 2 (90-120 min.) drøfter deltagerne (i grupper på 4-6 personer, typisk teams) risikosituationer for mobning (og konflikter) i egen arbejdsgruppe ud fra konkrete spørgsmål. Deltagerne noterer sig centrale temaer fra dialogen, som efterfølgende overleveres til arbejdsmiljøorganisationen. I Trin 3 udvikler og implementerer arbejdsmiljøorganisationen handleplaner rettet mod at forebygge og håndtere de identificerede risikosituationer for mobning.

Metoder:
Fase 1: Post-intervention og followup gruppeinterviews (medarbejdere, medarbejderrepræsentanter og ledere) i tre organisationer. Post-intervention og followup gruppeinterviews i en fjerde organisation, som har implementeret en let revideret version af interventionen i 2016.

Fase 2: Et større forskningsprojekt, hvor interventionen evalueres vha. både kvantitative og kvalitative data.

Perspektiver:
Forskning peger på, at mobning på arbejdspladsen er en potentiel traumatisk stressor for de ramte, der også kan have meget negative effekter på arbejdsgrupper og arbejdspladsen som helhed. Der er derfor behov for at udvikle, implementere og evaluere interventioner, som er rettet mod at forebygge konflikter og mobning, herunder særligt interventioner som fokuserer på vidnernes rolle. Den omtalte intervention bruges allerede af mange forskellige arbejdspladser. Der er dog brug for yderligere forskning, kvalitativ såvel som kvantitativ, for at dokumentere interventionens effekt, og belyse de hhv. fremmende og hæmmende forhold, der påvirker dens implementering og oplevede effekt.

Projektet udføres under

ThRIVE forskningsgruppe

Samarbejdspartnere

Annie Høgh, Københavns Universitet

Nøgleord

Mobning på arbejdspladsen, konflikter, mobning, intervention, forebyggelse, vidner til mobning, arbejdsmiljø, kvalitativ forskning, organisationer

Sidst opdateret: 19.08.2021