Skip to main content

Er du okay?

 

Projekt titel

Er du okay?

Projektansvarlig

Nina Beck Hansen

Projektbeskrivelse

Projektet undersøger eksponering for potentielt traumatiske hændelser i erhvervet som politibetjent og forbindelser til udvikling af mentale helbredsproblemer og sygefravær. Faktorer i arbejdsmiljøet som har betydning for udvikling af mentale helbredsproblemer identificeres med henblik på at kunne etablere forebyggende initiativer på arbejdspladsen.

Startdato og forventet slutdato

2021-2024

Projektansvarlige ved SDU

Nina Beck Hansen (projektleder);
Ask Elklit (hovedvejleder);
Sara Rosenbeck Møller (Ph.D. studerende)

Projektet udføres under

Videnscenter for Psykotraumatologi forskningsgruppen og Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, OUH

Samarbejdspartnere

Rigspolitiet

Finansiering

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Nøgleord

eksponering, traumatiske hændelser, erhvervet, politi, mentale helbredsproblemer, sygefravær, arbejdsmiljø, forebyggende initiativer på arbejdspladsen

Sidst opdateret: 07.07.2021