Skip to main content

eHealth til voldtægtsområdet

 

Projekt titel

eHealth til voldtægtsområdet

 
 
 

Projektansvarlige

Maj Hansen (projektleder);
Maria Hardeberg Bach (postdoc)

Projektbeskrivelse

I de seneste år er elektronisk kommunikation blevet anvendt til sundhedsfremmende tiltag (eHealth), og COVID-19 har medført et forstærket behov for at kunne udføre behandling online. International forskning inden for seksuelle overgreb viser, at de eksisterende eHealth-tilbud ofte ikke imødekommer brugerne i tilstrækkelig grad, og derfor ønsker Center for Voldtægtsofre i Aarhus at opdatere, opkvalificere og udvide de eksisterende tilbud for bedre at kunne forebygge og afhjælpe negative psykologiske følgevirkninger efter et seksuelt overgreb for overgrebsramte, pårørende og fagprofessionelle.

Dette gøres på baggrund af forskning samt løbende brugerinddragelse via interviews med repræsentanter fra de tre brugergrupper.

Startdato og forventet slutdato

2021 – 2024

Projektet udføres under

ThRIVE forskningsgruppe

Samarbejdspartnere

Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital

Finansiering

TrygFonden

Nøgleord

Brugerinddragelse, eHealth, seksuelle overgreb

Sidst opdateret: 19.08.2021