Skip to main content

Udviklingsmæssige-, psykosociale- og traumerelaterede faktorer som forudsiger afståen fra kriminalitet

 

Projekt titel

Udviklingsmæssige-, psykosociale- og traumerelaterede faktorer som forudsiger afståen fra kriminalitet

Projektansvarlig

Tracey McDonagh

Projektbeskrivelse

Baggrund:
Gentagende lovovertrædelse er et problem, der gør sig gældende i alle lande verden over. Den kriminologiske litteratur har identificeret nogle faktorer, som kan være med til at sige, hvorvidt et individ ophører  eller vedligeholder kriminel adfærd i løbet af sit liv. Disse faktorer er bl.a. alder, civilstatus, social identitet, neurologiske problemer og narrative scripts.

Vi mangler dog en større forståelse for udviklingsmæssige-, psykologiske- samt traumerelaterede faktorer, som er forbundet med at bryde en kriminel løbebane af voldelige overgreb. Forståelsen for de statiske og dynamiske individuelle samt miljømæssige faktorer, som kan være med til at forudsige vedvarende afståenden fra den kriminelle løbebane fra bl.a. kønsbasseret vold og forbrydelser mod børn er afgørende for at reducere voldelige lovovertrædelser i fremtiden.

Formål:
Dette forskningsprojekt vil benytte en mixed method tilgang til at undersøge udviklingsmæssige-, psykosociale- og traumerelaterede faktorer som leder til gentagende lovovertrædelser og afståen herfra i en nordirsk kontekst.

Perspektiver:
På baggrund af forskningsprojektets fund, vil der blive udarbejdet anbefalinger til interventioner til PBNI. Disse interventioners hovedformål er at opfordre til distancering fra kønsbasseret vold samt vold mod børn.

Startdato og forventet slutdato

2017-2021

Hovedvejleder

Institut for Psykologi, SDU;

Bi-vejledere

Maj Hansen, Lektor, Institut for Psykologi, SDU

Projektet udføres under

ThRIVE forskningsgruppe

Samarbejdspartnere

Ulster University og The Probation Board of Northern Ireland (PBNI)

Finansiering

Marie Sklodowska-Curie Actions, Horizons 2020

Nøgleord

psykologiske faktorer, trauma relateret faktorer, voldelige overgreb

Sidst opdateret: 09.12.2020