Skip to main content

Den latente struktur ved posttraumatisk stress symptomer

 

Projekt titel

Den latente struktur ved posttraumatisk stress symptomer

Projektansvarlig

Maj Hansen

Projektbeskrivelse

Formål:

Projektet har til formål at undersøge og fremme viden om den latente struktur ved Akut Stress Forstyrrelse (ASD) og Posttraumatisk Stress Forstyrrelse (PTSD) efter forskellige typer af traumatiske begivenheder inklusiv forskellige typer af interpersonel vold (f.eks. incest, voldtægt, bankrøveri osv.).

Herigennem vil projektet bidrage med viden, der kan belyse de diagnostiske kriterier for posttraumatisk stress symptomer, monitorering af symptomer og målrette forskning i forebyggelse og behandling af posttraumatisk stress symptomer.

Fokus:
Projektet har fokus på både ASD, PTSD og dissociativ PTSD – inklusiv de diagnostiske kriterier for posttraumatisk stress symptomer beskrevet i DSM-5 (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) og ICD-11 (The International Classification of Diseases).

Perspektiv:
Denne forskning er vigtigt i relation til at hjælpe klinikere og forskere med det svære valg, som de skal træffe: valget mellem de to forskellige beskrivelser af PTSD diagnosen (ICD-11 PTSD diagnosen beskrevet med 6 symptomer sammenlignet med DSM-5 PTSD diagnosen beskrevet med 20 symptomer).

Startdato og forventet slutdato

2014

Projektet udføres under

ThRIVE forskningsgruppen

Samarbejdspartnere

Ulster University, National College of Ireland;
Queens University Belfast

Nøgleord

Den latente struktur, posttraumatisk stress symptomer, ASD, PTSD og dissociativ PTSD

Sidst opdateret: 09.12.2020