Skip to main content

Anmeldt Voldtægt

Projektansvarlige ved SDU:

Nina Beck Hansen (Ph.D. studerende);
Ask Elklit (hovedvejleder);
Rikke Holm Bramsen (medvejleder)

Samarbejder: Center for Voldtægtsofre, AUH; Østjyllands Politi, Afdelingen for personfarlig kriminalitet; Michigan State University;

Projektperiode: 2012-2017;

Finansiering: Center for Voldtægtsofre, AUH, og Institut for Psykologi, SDU

Beskrivelse: Projektet undersøger frafald i anmeldte voldtægtssager og forbindelser til overfalds- og offerkarakteristika.

Sidst opdateret: 01.04.2019