Skip to main content

Tidligere afsluttede projekter af ThRIVE forskningsgruppe

 

En koordineret, multidisciplinær tilgang til voldtægt og seksuelle overgreb

Erfaringer fra Center for Voldtægtsofre i Aarhus.
Projektperiode: 2013 - 2017
Kontaktperson: Louise Hjort Nielsen

Anmeldt voldtægt

Et Ph.D. projekt om frafald i anmeldte voldtægtssager i Danmark og mulige forbindelser til sags- og offerkarakteristika.
Projektperiode: 2012 - 2017
Kontaktperson: Nina Beck Hansen

Kærlig Talt

Evaluering af effekt og tilfredshed med undervisningsprogrammet Kærlig Talt, der havde til formål at forebygge kærestevold i en ungdomspopulation. I samarbejde med Mary Fonden og Center for Familieudvikling.
Projektperiode: 2014 – 2016
Kontaktperson: Maj Hansen

Psykisk trivsel blandt grønlandske unge

En statusrapport om viden, forebyggende interventioner og ansvarshavende agenter. Nordens velfærdscenter.
Projektperiode: 2014 - 2015
Kontakt person: Sidsel Karsberg

De psykologiske følgevirkninger af bankrøveri

Et nationalt Ph.D. studie af de psykologiske følgevirkninger af bankrøveri og associerede risikofaktorer for udvikling heraf. I samarbejde med Finansrådet, Nationalbanken, og de danske pengeinstitutter.
Projektperiode: 2010 - 2014
Kontaktperson: Maj Hansen

 

Sidst opdateret: 19.08.2021