Skip to main content

Vivi Skibdal Frydensberg

Navn

Vivi Skibdal Frydensberg

Akademiske titel

RN, MSc (Cand. Scient. San.), Ph.D. studerende

Forskningsprofil

Jeg er uddannet Cand. Scient. San. i 2015 og har de sidste 20 år arbejdet som sygeplejerske i det kardiologiske felt, med speciale indenfor arytmiområdet. Har i 12 år arbejdet som klinisk sygeplejespecialist på Kardiologisk afsnit B1, Odense Universitetshospital. Fra november 2015 til december 2016 har jeg arbejdet deltids, som henholdsvis klinisk sygeplejespecialist og projektmedarbejder på ACQUIRE-ICD projektet. Jeg er nu indskrevet som PhD studerende ved Institut for Psykologi med ansættelse på Kardiologisk afdeling B. Mit PhD projekt omhandler patienter med en ICD (indopereret hjertestarter) med fokus på om der er forskel på kvinder og mænd set i forhold til angst, depression, livskvalitet, og overlevelse. Data stammer fra det nationale multicenter og prospective DEFIB-WOMEN studie (Utilization of implantable cardioverter DEFIBrillator therapy in the treatment of heart disease: Clinical and psychological outcomes in women). Endvidere vil jeg via et mixed-methods studie udvikle et spørgeskema samt undersøge prævalencen af body image concerns hos patienter med en ICD. 

Links

Find Researcher: Vivi Skibdal Frydensberg;
Researchgate: Vivi Skibdal Frydensberg

Projekter

Er der forskel på kvinders og mænds fordele og ulemper ved behandling med en indopereret hjertestarter (ICD)?

Medlem af

INSIDE forskningsgruppen

Sidst opdateret: 16.01.2020