Skip to main content

Manon Coolen

Navn

Manon Coolen, mcoolen@health.sdu.dk

Akademiske titel

PhD studerende

Forskningsprofil

Jeg afsluttede kandidatgraden i Medicinsk Psykologi i Holland og startede derefter i 2018 som Ph.D. studerende ved Institut for Psykologi, SDU.

Projektet jeg arbejder på omhandler den psykologiske effekt af hypoglykæmi hos børn og unge med type 1 diabetes. Dette projekt er en del af Hypo-RESOLVE studiet og inkluderer forskellige forskningsmetoder (systematiske reviews, analyser af samlede forsøgsdata, kvantitativ og kvalitative studier som involverer flere lande). Projektets formål er at øge forståelsen af de vigtigste måder hvorpå hypoglykæmi påvirker unge med type 1 diabetes og for at identificere muligheder for at reducere den psykologiske belastning af hypoglykæmi i klinisk praksis. Endvidere er jeg særligt interesseret i at applikere forskning på klinisk praksis.

Links

Find Researcher: Manon Coolen;
Researchgate: Manon Coolen

Projekter

Hypo-RESOLVE: Hypoglycemia - Redefining SOLutions for better liVEs;
Hypo-RESOLVE: Psykologisk belastning ved hypoglykæmi: En 360-graders vurdering;
Psykoscociale påvirkninger af hypoglykæmi hos børn og unge med type 1 diabetes

Medlem af

INSIDE og CH:LD forskningsgrupperne

Sidst opdateret: 16.01.2020