Skip to main content

Frans Pouwer

Navn

Frans Pouwer

Akademiske titel

Professor, forskningsgruppe leder

Forskningsprofil

Jeg er professor i medicinsk psykologi, specialiseret i psykologiske aspekter relateret til diabetes mellitus. Diabetes er en kronisk sygdom med tiltagende incidens og prævalens som kræver 24/7 egenomsorg. Diabetes kan have en betydelig indflydelse på velvære både hos patienten og dennes familie. Psykologiske problemer, såsom depression, stress og angst, udgør barrierer for adækvat behandling af diabetes og kan øge risiko for komplikationer. Mine andre forskningsområder er psykologisk impact af hypoglykæmi, patientens oplevelse af insulin terapi, spiseforstyrrelser, forstyrret søvn, forældre-barn interaktioner samt stigma associeret med diabetes. Ved brug af prospektive data har jeg undersøgt kronisk stress og depression som risikofaktorer for udviklingen af type 2 diabetes. Jeg har i flere randomiserede studier testet forskellige interventioner, inklusiv mindfulness-baseret kognitiv therapy, (web-baseret) kognitiv adfærdsterapi, omega-3 fatty acid og stepped-care for depression.

Links

Find Researcher: Frans Pouwer;
Researchgate: Frans Pouwer

Projekter

Hypo-RESOLVE. Psychological burden of hypoglycaemia: a 360 degree assessment

Leder af

INSIDE forskningsgruppen

Sidst opdateret: 16.01.2020