Skip to main content

Anna Thit Johnsen

Navn

Anna Thit Johnsen

Akademiske titel

Lektor

Forskningsprofil

Min ekspertise ligger indenfor området medicinsk psykologi med et primært fokus på cancer og palliation. Siden 2002 har jeg væretinvolveret i forskningsprojekter som har undersøgt patienters oplevelse af at leve med cancer og evalueret effekten af interventioner som har haft til formål at forbedre patienters og deres pårørendes livskvalitet. Disse undersøgelser har anvendt forskellige designs, fx randomiseret kontrolleret studie, tværsnitsundersøgelse, og mixed-methods. Jeg er specielt interesseret i at udvikle spørgeskemaer til at måle patientrapporterede endepunkter og behovsvurdering, patient og offentlig involvering i forskning, empowerment og planlægning af fremtidig pleje (advance care planning), og de psykosociale konsekvenser af livstruende sygdom.

Links

Find Researcher: Anna Thit Johnsen

Projekter

 

Medlem af

INSIDE forskningsgruppen

Sidst opdateret: 03.02.2020