Skip to main content

Monika I. Hasenbring

Navn

Monika I. Hasenbring

Akademiske titel

Adjungeret professor

Forskningsprofil

Jeg er leder af Institut for Medicinsk Psykologi og Sociologi ved Ruhr-Universitetet i Bochum, Tyskland og adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU.

Jeg er medlem af det udvalg, der står bag udviklingen af Nationale Retningslinjer for Diagnostik og Behandling af Rygsmerter (NVL Back Pain).

Mine primære forskningsinteresser er relateret til klinisk og eksperimentel psyko-biologisk smerteforskning. Min (tyske)forskningsgruppe er involveret i forskning inden for psyko-biologiske risikofaktorer og mekanismer, der har betydning for overgangen fra akutte til kroniske muskulo-skeletale smerter, senest også hos atleter (www.mispex.de).

Baseret på Undgåelses-Udholdenheds Modellen (AEM: Avoidance-Endurance Model), der i tillæg til et adaptivt smerte-coping mønster, foreslår tre maladaptive høj-risiko smerte-coping mønstre(frygt-undgåelsesmønster, negativ stress-udholdenhed og positiv stress-udholdenheds mønster) har vi udviklet et kort screeningsredskab med henblik på identificering af risikofaktorer, og deraf valg af skræddersyede individualiserede patientuddannelses- og kognitive adfærdsprogrammer. Programmernes formål er forebyggelse og behandling af kroniske smerteproblematikker. Vi anvender desuden accelerometer-baseret vurdering af fysisk aktivitet, måling af kortisol og smertefølsomhed (QST) samt voxel-baseret morfometri neuroimaging som en del af vores forskningsmetode.

Links

Researchgate: Monika I. Hasenbring

Projekter

Department of Medical Psychology And Medical Sociology Research;
The Mind and Pain in Motion (MPM) research group

Medlem af

InCoRE forskningsgruppen

Sidst opdateret: 10.02.2021