Skip to main content

Kirsten Kaya Roessler

Navn

Kirsten Kaya Roessler

Akademiske titel

Professor, Dr.phil.

Forskningsprofil

Jeg er professor og Dr.phil. i psykologi og har en klinisk efteruddannelse i psykodynamisk gruppeanalyse (Tiefenbrunn, Göttingen) og kognitiv psykologi (St. Hans, Roskilde). Klinisk har jeg arbejdet med mennesker med smerter, overvægt og kræft.

Min aktuelle hovedinteresse som forsker retter sig mod arkitekturens og naturens betydning for menneskelig sundhed, bevægelse og identitet. Herunder især den rolle, som omgivelser kan spille i en eksistentiel sammenhæng, fx i forbindelse med patientkurser.

Derudover har jeg forsket i fysisk aktivitet som intervention i en medicinsk psykologisk kontekst, blandt andet med alkoholpatienter, endokrinologiske patienter, smertepatienter og med patienter med livsstilssygdomme (hypertension, forhøjet kolesterol).

Jeg har med udgangspunkt i en livslang kærlighed for humanistisk forskning gennemført randomiserede kontrollerede studier, mixed methods studier og kvalitative studier.

Links

Find Researcher: Kirsten Kaya Roessler;
Researchgate: Kirsten Kaya Roessler

Projekter

Arkitekturpsykologi;
Healthy Lifestyle;
CANART - Cannabis som smertebehandling for gigtpatienter

Leder af

InCoRE forskningsgruppen

Sidst opdateret: 10.02.2021