Skip to main content

Helle Timm

Navn

Helle Timm

Akademiske titel

Professor ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Forskningsprofil

Jeg er uddannet Mag.Art. i kultursociologi, Ph.D. i sundhedsvidenskab og har en lang karriere, som anvendelsesorienteret forsker indenfor social-og sundhedsområdet. De sidste 15 år som leder i videncentre med fokus på sundhedsfremme, rehabilitering og palliation.

Jeg er nu ansat som professor og forsker ved SIF, Statens Institut for Folkesundhed.

Teoretisk er jeg optaget af narrativer, hverdagsliv, sygdom og krop – og af relationen mellem menneske, hverdagskultur og samfundsmæssige institutioner og -strukturer. Empirisk arbejder jeg med udforskende og beskrivende forskning.

Aktuelle forskningsinteresser:
1. Livshistorier og fortællinger om alvorlig sygdom;
2. Udvikling og koordinering af sundhedsmæssige fagområder ved livstruende sygdomme (sundhedsfremme, rehabilitering og palliation);
3. Arkitektur, natur, kunst og musik som veje til lindring og bedre funktion.

Links

Researchgate: Helle Timm

Projects

Lindrende Arkitektur

Medlem af

InCoRE forskningsgruppen

Sidst opdateret: 10.02.2021