Skip to main content

Aida Hougaard Andersen

Navn

Aida Hougaard Andersen

Akademiske titel

Adjunkt

Forskningsprofil

Jeg er autoriseret psykolog og har tidligere arbejdet i den kliniske praksis med terapi med unge og voksne i en del år. Her blev jeg opmærksom på forskningen i, hvordan klienters eksistentielle, åndelige og trosmæssige temaer også kan have stor betydning og indflydelse på det, de kæmper med såvel fysisk som psykisk. Jeg har arbejdet med implementering af en forskningsbaseret, religionspsykologisk tilgang i klinisk praksis samt supervision på psykologfaglig inddragelse af klienters evt. eksistentielle, åndelige og trosmæssige temaer i behandlingen.

Jeg er nu i gang med et Ph.D. projekt, der udforsker kronisk syge patienters eksistentielle, åndelige og religiøse behov. Hovedfokus i projektet er på læger og psykologers kommunikation og tilgang til at adressere disse temaer i mødet med patienten. Min forskning er kvalitativt funderet primært med udgangspunkt i semistrukturerede interviews.

Jeg interesserer mig for, hvordan vi som psykologer kan bidrage til, at klienter og patienter bliver mødt som hele mennesker i sundhedsvæsenet og for, hvilken betydning det kan få for patienterne.

Links

Find Researcher: Aida Hougaard Andersen

Projekter

Læger og psykologers eksistentielle kommunikation med kronisk syge patienter: Conversation eller nonversation?

Medlem af

InCoRE forskningsgruppen

Sidst opdateret: 15.04.2021