Skip to main content

Trine Banzon

Navn

Trine Banzon

Akademiske titel

Bachelor studerende

Forskningsprofil

Jeg er bachelorstuderende ved Institut for Psykologi. Jeg har siden d. 01.10.2020 arbejdet som intern ved forskningsgruppen CH:LD.

Jeg interesserer mig især for børn og unge som har været udsat for traumer eller udviser traumesymptomatologi. Ved forskningsgruppen CH:LD er jeg p.t. i gang med at undersøge den eksisterende litteratur omkring sammenhængen mellem autisme og seksuelle overgreb, med henblik på at afdække aktuel viden om prævalens og specifikke karakteristika for denne gruppe.

Jeg har derudover et internship ved Videnscenter for Psykotraumatologi. Her har jeg arbejdet med beskrivelser af forskellige traumefokuserede behandlingsmetoder til førskolebørn.

Jeg er ansat som faglig tutor for nye psykologistuderende ved Institut for Psykologi, og jeg sidder i Institutrådet for Psykologi, hvor jeg repræsenterer de studerendes interesser.

Medlem af

CH:LD forskningsgruppen

Sidst opdateret: 23.02.2021