Skip to main content

Sussanne Hangård Vendelbo

Navn

Sussanne Hangård Vendelbo

Akademiske titel

Videnskabelig assistent

Forskningsprofil

Jeg interesserer mig bredt for børn og unges muligheder for udvikling, læring og trivsel, og særligt for børn og unge, der er, eller har været, anbragt udenfor hjemmet. I mit speciale undersøgte jeg bl.a. hvilke betingelser tidligere anbragte unge har for at opbygge en hverdag efter anbringelse, og hvordan de unge oplever deres muligheder for deltagelse i fællesskaber efter anbringelse. Jeg søger i øjeblikket midler til et PhD projekt, der skal undersøge mulighederne for at udvikle og etablere positive, relevante og bæredygtige fællesskaber med og for tidligere anbragte unge. Projektets omdrejningspunkt vil være inddragelse af de unge som medforskere og medskabere af fællesskabet.

Links

Find Researcher: Sussanne Hangård Vendelbo;
Researchgate: Sussanne Hangård Vendelbo

Projekter

Tidligere anbragte unges daglige livsførelse;
Samtænkning af skoler og fritidsinstitutioner i Tyskland og Sverige;
Forældreskab til unge

Medlem af

CH:LD forskningsgruppe

Sidst opdateret: 23.02.2021