Skip to main content

Profil af Sille Schandorph Løkkegaard

Navn

Sille Schandorph Løkkegaard

Akademiske titel

Adjunkt

Forskningsprofil

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har siden 2014 været ansat på Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. I min forskning har jeg særligt fokus på yngre børn (førskole- og indskolingsbørn) der har været udsat for psykiske traumer. Jeg arbejder med at tilpasse og validere udredningsredskaber, der kan identificere traumesymptomatologi hos yngre børn samt at få implementeret disse redskaber i praksis. Dette med henblik på, at børn, der har været udsat for traumer, og som har brug for hjælp, bliver fundet og får tilbudt den rette hjælp så hurtigt som muligt.

Links

Find Researcher: Sille Schandorph Løkkegaard;
Researchgate: Sille Schandorph Løkkegaard

Projekter

Validering af udredningsinstrumenter til identificering af PTSD hos børn

Medlem af

Videncenter for Psykotraumatologi og CH:LD forskningsgrupper

Sidst opdateret: 23.02.2021