Skip to main content

Ole Jakob Storebø

Navn

Ole Jakob Storebø

Akademiske titel

Professor

Forskningsprofil

Jeg har en baggrund som autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi for børn.

Udover min tilknytning som professor til Institut for Psykolog v. Syddansk Universitet, er jeg ansat som seniorforsker ved Psykiatrisk Forskningsenhed og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Sjælland samt som faglig leder af Center for Evidensbaseret Psykiatri (CEBP).

Mit interesseområde er børne-unge og voksen psykiatri herunder især evidensen af behandlingseffekter udviklingspsykopatologi især knyttet til attachment. Jeg har særligt interesse for ADHD, personlighedsforstyrrelser og psykose.

Min forskning fokuserer på syntetisering af evidens og klinisk forskning vedrørende neuropsykiatriske-, tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser. Jeg arbejder på at etablere ekspertise omkring evidensbaseret psykiatri med særligt fokus på udførelse af randomiserede kliniske forsøg og systematiske reviews samt vedrørende metodeudvikling og undervisning omkring dette.

Jeg er desuden Redaktør af Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology og editor ved Cochrane Collaboration.

Links

Find Researcher: Ole Jakob Storebø;
Researchgate: Ole Jakob Storebø

Projekter

Projekter med børn:
Methylphenidat til ADHD:
Opdatering af Cochrane Review om de gavnlige og skadelige effekter af methylphenidat til børn og unge med ADHD;
CARMA projektet: Identificering af non-farmakologiske faktorer, der kan have betydning for langtidsprognosen hos børn med ADHD samt familiens generelle trivsel;
ADHD og trigeminal nervestimulering: Afprøvning af external Trigeminal Nerve Stimulation System som effektiv behandlingsstrategi hos børn med ADHD.

Projekter med børn og voksne:
Individualisering behandling ved borderline: Individuel patient data (IPD) systematisk review med meta-analyse af psykoterapi til borderline personlighedsforstyrrelse (BPD).

Læse mere om Ole Jakob Storebøs projekter.

Medlem af

CH:LD forskningsgruppe

Sidst opdateret: 23.02.2021