Skip to main content

Mette Elmose Andersen

Mette Elmose Andersen

Navn

Mette Elmose Andersen

Akademiske titel

Lektor

Forskningsprofil

Jeg er ansat som lektor ved Institut for Psykologi, SDU og har tidligere arbejdet som psykolog på Langagerskolen, en specialskole for børn og unge med autisme eller svær ADHD.

Overordnet arbejder jeg ud fra en udviklings psykopatologisk ramme og ønsker at øge forståelsen for udviklingsmæssige mekanismer associeret med øget psykisk lidelse. Jeg er især optaget af at øge viden om og forståelse af autisme og ADHD, herunder ikke blot personen med en diagnose men også familie, netværk og professionelle omkring personer med en diagnose. Jeg er optaget af diversiteten i udviklingsforløb og hvordan vi kan være med til at fremme en optimal udvikling og trivsel for alle, på tværs af forskelle i personlige forudsætninger og i den kontekst man er en del af. Med en del af min forskning ønsker jeg derfor også at udvikle og afprøve metoder, der kan forebygge eller reducere psykisk lidelse og mentale sundhedsproblemer hos personer med autisme, deres familier og de professionelle, der arbejder inden for området.

Links

Find Researcher: Mette Elmose Andersen;
Researchgate: Mette Elmose Andersen

Projekter

Mymind-DK;
Mental trivsel blandt forældre til et barn med ASF;
Ensomhed: oplevelse af ensomhed blandt personer med ASF eller ADHD

Leder af

CH:LD forskningsgruppen

Sidst opdateret: 23.02.2021