Skip to main content

Mads Bank

Navn

Mads Bank

Akademiske titel

Adjunkt

Forskningsprofil

Formålet med min forskning er at skabe viden om hvordan psykologiske, pædagogiske og sundhedsfaglige praksisser kan skabe sundhed, og udvikling og deltagelsesmuligheder for udsatte grupper.
Jeg er bl.a. optaget af de vanskeligheder der opstår når vi arbejder med mennesker med komplekse psykosociale problemstillinger, hvor det er omdiskuteret, hvordan vi skal forstå problemerne, hvordan vi skal intervenere og hvordan brugerne kan få indflydelse og handlemuligheder.
En af mine forskningsstrategier, er at undersøge hvordan bruger-inddragelse kan benyttes både til at skabe motivation, deltagelse og udvikling – og til at kvalificere, udvikle og tilpasse praksis.

I min forskning bruger jeg primært kvalitative metoder og jeg – arbejder ofte tæt sammen med praktikere og brugere inspireret af aktions- og praksisforskning.

Projektområder

Jeg har i øjeblikket to hovedområder:

  • Et projekt omhandler socialt behandlingsarbejde med unge, der har problemer med rusmidler, kriminalitet, mis-trivsel, mobning, og afbrudt skolegang.
  • Et projekt der omhandler sygdomsforståelser, overbehandling (anti-biotika) og håndtering af bekymringer i almen praksis.

Desuden er jeg for tiden særligt optaget af, hvordan affektive, kulturelle og arkitektoniske forhold bidrager til forandring og udvikling. Det er eksempelvis relevant inden for social og sundhedsområdet, hvor det bevidste arbejde med både fysiske, psykologiske og sociale rum kan reducere sygdomsangst og bekymringer og dermed bidrage til at dæmpe behovet for teknisk-medicinske løsninger.

Links

Find Researcher: Mads Bank;
Researchgate: Mads Bank;
Akademia: Mads Bank

Projekter

 

Medlem af

CH:LD forskningsgruppen;
InCoRE forskningsgruppen

Sidst opdateret: 23.02.2021