Skip to main content

Kirstine Davidsen

Navn

Kirstine Davidsen

Akademiske titel

Lektor

Forskningsprofil

Jeg er ansat i en kombinationsstilling som lektor ved Institut for Psykologi, SDU, og klinisk psykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense (Spæd- og Småbørnspsykiatri). Min forskning fokuserer på det tidlige mor-barn samspil, tilknytning og stress-sensitivitet hos børn af mødre med alvorlig psykisk lidelse. Indenfor en udviklingspsykopatologisk referenceramme er formålet med min forskning at belyse psykologiske mekanismer for transmission af risiko fra disse mødre til deres børn. Resultaterne fra undersøgelserne vil blive anvendt til at udvikle specialiseret intervention MHP. forebyggelse af tidlige tegn på risikoudvikling hos børn af mødre med alvorlig psykisk lidelse.

Links

Find Researcher: Kirstine Davidsen;
Researchgate: Kirstine Davidsen

Projekter

  • Trivsel og udvikling hos småbørn af mødre med psykisk lidelse (WellCom) – et pilot-studie;
  • WARM-studiet: Wellbeing And Resilience – Mechanisms of transmission of health and risk among parents with complex mental health problems and their offspring (i samarbejde med Københavns Universitet, Glasgow Universitet og Edinburgh Universitet);
  • Børn (0-6 år) af forældre med alvorlig psykisk lidelse i Danmark: kortlægning af børnenes forbrug af sundheds og sociale ydelser i Danmark – et registerstudie.

Medlem af

CH:LD forskningsgruppen

Sidst opdateret: 23.02.2021