Skip to main content

Betydningen af kyniske og ufølsomme træk i behandling af unge med adfærdsproblemer

 

Projekt titel

Begrebsvaliditeten for kyniske og ufølsomme træk, og betydningen af disse træk for behandling af unge med adfærdsproblemer der modtager Funktionel Familieterapi (FFT)

Aida Hougaard Andersen

Projektansvarlig

Dagfinn Mørkrid Thøgersen

Projektbeskrivelse

Background:
Adfærdsforstyrrelse og samtidige ”begrænsede prosociale emotioner” ses hos nogle børn og unge. Dette kaldes ofte kyniske og ufølsomme (CU) træk inden for forskning og refererer til børn, som ikke udviser empati, skam eller skyldfølelse og kun udviser overfladisk affekt. Disse børn har typisk dårligere fremtidsprognoser og har trolig mindre udbytte af behandling end andre børn med adfærdsforstyrrelse.

Mål:
Målet med nærværende projekt er at undersøge, hvilken betydning CU-træk hos unge med adfærdsproblemer har for de unges behandlingsresultater i Funktionel familieterapi (FFT).

Metoder:
Dette undersøges ved et randomiseret kontrolleret forsøg omkring FFT i Norge, og en evaluering af FFT i Danmark.

Perspektiver:
Projektet vil herigennem belyse betydningen af CU-træk ved behandling af unge med adfærdsproblemer og vil bidrage med relevant viden i forhold til udarbejdelse af sceeningsmetoder for højrisiko unge samt behandlingsanbefalinger for denne gruppe unge..

Startdato og forventet slutdato

01.09.2017 – 31.08.2020

Hovedvejleder

Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Mette Elmose Andersen, Lektor, Institut for Psykologi, SDU;
Gunnar Bjørnebekk, Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Projektet udføres under

CH:LD forskningsgruppe

Samarbejdspartnere

Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge (NUBU);
Viden til Velfærd (VIVE)

Finansiering

Tryg Fonden og Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nøgleord

Kyniske og ufølsomme træk, Funktionel Familieterapi, Adfærdsproblemer

Sidst opdateret: 22.03.2019