Skip to main content

Profil af Ulrich Kirk

Navn

Ulrich Kirk

Akademiske titel

Lektor

Forskningsprofil

Ulrich Kirk har været ansat ved Institut for Psykologi, SDU siden 2013. Han har tidligere arbejdet som research assistant professor ved Virginia Tech Carilion Research Institute og post doc ved Baylor College of Medicine i USA, hvor han primært har arbejdet forskningsmæssigt indenfor cognitive neuroscience.

Ulrichs forskning fokuserer på neurale mekanismer ved social kognition og beslutningsprocesser med særlig fokus på autisme og mindfulness. Endvidere forsker Ulrich i "crowdsourcing" tilgange til neurokognitive processer via app-baserede platforme.

Links

Find Researcher: Ulrich Kirk;
Researchgate: Ulrich Kirk

Udvalgte poster

  • TrygFonden Unge+ netværket;
  • Formand for Studienævnet, Institut for Psykologi, SDU

Projekter

Autisme og social interaktion;
Crowdsourcing for cognitive science;
Effect of mindfulness and music on cognition

Leder af

Biologisk og kognitiv psykologi forskningsgruppe

Sidst opdateret: 20.01.2021