Skip to main content

Lone Diana Hørlyck

Navn

Lone Diana Hørlyck

Akademiske titel

Postdoc

Forskningsprofil

Lone Hørlyck har været ansat ved SDU som postdoc siden 2018. Lones forskning fokuserer på, hvordan forandringer i kognition og neurale mekanismer kan bidrage til udvikling og vedligeholdelse af psykiatriske lidelser. Særligt er Lone interesseret i spatial og episodisk hukommelse samt social kognition.

Lone har en Ph.d. i Cognitive Neuroscience fra University College London (UCL) fra 2017. Under sin Ph.d. undersøgte hun ved hjælp af adfærdsstudier og fMRI hvordan negative emotioner påvirker indkodning af erindringer i hjernen. Lone har også en MSc i Klinisk Neurovidenskab fra UCL og er cand. psych. fra Københavns Universitet.

På SDU arbejder Lone sammen med lektor Ulrich Kirk, aktuelt på et projekt der undersøger neurale mekanismer ved social interaktion i autisme med fMRI. I projektet undersøges også spatial hukommelse i autisme, som kan være en indikator på hippocampal funktion.

Links

Find Researcher: Lone Diana Hørlyck;
Researchgate: Lone Diana Hørlyck

Projekter

Autisme og social interaktion

Medlem af

Biologisk og kognitiv psykologi forskningsgruppen

Sidst opdateret: 28.02.2020