Skip to main content

Faglige vejledere

Hvad kan den faglige vejleder hjælpe med:

  • Informationer om studiet. Kendskab til det faglige indhold, opbygningen af uddannelsen og studieordningen.
  • Individuel studieplanlægning i forbindelse med sygdom, fødsel eller andre uforudsete forsinkelser.
  • Samtale om personlige problemer, som relaterer sig til studiet på den ene eller anden måde. Det kan være i forbindelse med sygdom, en dumpet eksamen, at du er kørt fast, eller at studiegruppen ikke fungerer.
  • Vejledning om startmerit, dispensationer, tidsforlængelse eller andre ansøgninger til studienævnet.
  • Vejledning om forhåndsmerit til udenlandsophold

Hvad kan den faglige vejleder ikke hjælpe med:

Der er nogle bestemte områder, som den faglige vejleder ikke rådgiver omkring, og det er:

Hvis den faglige vejleder ikke kan besvare dit/dine spørgsmål, så kan der altid henvises til nogen som kan.

Er du blevet udsat for krænkende adfærd eller diskrimination? Så læs mere her.

Hvis du har spørgsmål om optagelse på SDU, er du velkommen til at kontakte Optagelsen.

Tavshedspligt:

Den faglige vejleder har tavshedspligt, så kom ind til en uforpligtende snak!

De har dog også underretningspligt, hvis de hører om eksamenssnyd eller anden kriminalitet.

Kontaktoplysninger:
Mette Lærke Nielsen

Mailfvlpsy@health.sdu.dk
Telefon: 6550 2748

Vores træffetider (PDF format).

OBS: Al kommunikation med SDU skal ske via studentermail. Det er både studerendes og SDUs sikkerhed for, at personfølsomme oplysninger behandles korrekt. Det er som sædvanligt muligt at træffe os på mail: fvlpsy@health.sdu.dk

Kontor: Campus – lokale V03-606a-1 (Find vej).

 

Sidst opdateret: 19.10.2023