Skip to main content

Faglige vejledere

Hvad kan de faglige vejledere hjælpe med:

  • Informationer om studiet. Vi kender til det faglige indhold, opbygningen af uddannelsen og studieordningen.
  • Individuel studieplanlægning i forbindelse med sygdom, fødsel eller andre uforudsete forsinkelser.
  • Samtale om personlige problemer, som relaterer sig til studiet på den ene eller anden måde. Det kan være i forbindelse med sygdom, en dumpet eksamen, at du er kørt fast, eller at studiegruppen ikke fungerer.
  • Vejledning om startmerit, dispensationer, tidsforlængelse eller andre ansøgninger til studienævnet.
  • Vejledning om forhåndsmerit til udenlandsophold

Hvad kan de faglige vejledere ikke hjælpe med:

Der er nogle bestemte områder, som de faglige vejledere ikke rådgiver omkring, og det er:

Hvis de faglige vejledere ikke kan besvare dit/dine spørgsmål, så kan de altid henvise dig til nogen som kan.
Er du blevet udsat for krænkende adfærd eller diskrimination? Så læs mere her.

Hvis du har spørgsmål om optagelse på SDU, er du velkommen til at kontakte Optagelsen.

Tavshedspligt:

De faglige vejledere har tavshedspligt, så kom ind til en uforpligtende snak!
De har dog også underretningspligt, hvis de hører om eksamenssnyd eller anden kriminalitet.

Hyppigt stillede spørgsmål:

Hvor skal jeg henvende mig angående spørgsmål om ansøgning til bacheloren?

Ved ansøgning til bachelor: Alle spørgsmål omkring optagelsesprocedure, adgangskrav, kvote 1 og kvote 2 osv. skal rettes til Bachelor & Uddannelsesstøtte på optag@sdu.dk.

Hvor skal jeg henvende mig angående spørgsmål om ansøgning til kandidaten?

Ved ansøgning til kandidat: Alle spørgsmål omkring optagelsesprocedure, adgangskrav, sprogkrav osv. skal rettes til Kandidat & Vejledning på optagelse-ukot@sdu.dk

Hvilke bachelorfag skal jeg have haft for at søge ind på kandidat i psykologi?

Ved ansøgning til kandidat kigges der på hele bacheloruddannelsen i psykologi og ikke de specifikke fag på eksamensbeviset. Det er derfor intet problem, at man eksempelvis ikke har haft pædagogisk psykologi på sin bachelor i psykologi.

Kan jeg få meritoverført mit speciale?

Det er ikke muligt at få meritoverført sit speciale (master’s thesis) fra en anden kandidatuddannelse, også selvom denne er psykologi.

Kan jeg læse psykologi på SDU som enkeltfag, tomplads eller deltidsuddannelse?

Det er kun muligt at læse psykologi enten som bachelor, kandidat eller sidefag på SDU. Psykologi tilbydes derfor ikke som enkeltfag, tomplads eller deltidsuddannelse. Alle spørgsmål omkring enkeltfag, tomplads eller deltidsuddannelse skal rettes til Efter- & Videreuddannelse på efteruddannelse@sdu.dk.

Kan jeg få forhåndsvurderet min meritsag?

Det er ikke muligt at lave forhåndsvurderinger ved meritsager. Merit er kun aktuelt, såfremt man bliver optaget på uddannelsen, og der er altid tale om en individuel vurdering. Som udgangspunkt skal det fag, man søger merit for, ækvivalere både indholdsmæssigt (fagbeskrivelse, læringsmål og indhold) og niveaumæssigt (antal ECTS) med et fag, man tidligere har bestået på en anden uddannelse.

Kan jeg som norsk studerende tage praktik i Norge?

Det er muligt for norske kandidatstuderende at tage praktik i Norge, evt. som et komprimeret praktikforløb, således at man færdiggør praktikken efter 2. og ikke 3. semester.

Kontaktoplysninger:

Annathea Eriksen
Maria Kjems Jensen

Telefon: +45 6550 2748
Mail: fvlpsy@health.sdu.dk

OBS: Al kommunikation med SDU skal ske via studentermail. Det er både studerendes og SDUs sikkerhed for, at personfølsomme oplysninger behandles korrekt.

Træffetid hos de Faglige Vejleder:

Grundet Covid-19 har vi i øjeblikket ikke faste træffetider. Vi tilbyder i stedet telefonisk vejledning som aftales nærmere pr. mail, og det er som sædvanligt muligt at træffe os på mail: fvlpsy@health.sdu.dk. Det vil blive oplyst på denne side, når vi igen er tilgængelige på kontoret på campus.

Du kan finde os i lokale Ø12-510a-2

Kort til studievejledere på psykologi