Skip to main content

Faglige vejledere

Hvad kan de faglige vejledere hjælpe med:

  • Informationer om studiet. Vi kender til det faglige indhold, opbygningen af uddannelsen og studieordningen.
  • Individuel studieplanlægning i forbindelse med sygdom, fødsel eller andre uforudsete forsinkelser.
  • Samtale om personlige problemer, som relaterer sig til studiet på den ene eller anden måde. Det kan være i forbindelse med sygdom, en dumpet eksamen, at du er kørt fast, eller at studiegruppen ikke fungerer.
  • Vejledning om startmerit, dispensationer, tidsforlængelse eller andre ansøgninger til studienævnet.
  • Vejledning om forhåndsmerit til udenlandsophold

Hvad kan de faglige vejledere ikke hjælpe med:

Der er nogle bestemte områder, som de faglige vejledere ikke rådgiver omkring, og det er:

Hvis de faglige vejledere ikke kan besvare dit/dine spørgsmål, så kan de altid henvise dig til nogen som kan.
Er du blevet udsat for krænkende adfærd eller diskrimination? Så læs mere her.

Hvis du har spørgsmål om optagelse på SDU, er du velkommen til at kontakte Optagelsen.

Tavshedspligt:

De faglige vejledere har tavshedspligt, så kom ind til en uforpligtende snak!
De har dog også underretningspligt, hvis de hører om eksamenssnyd eller anden kriminalitet.

Kontaktoplysninger:

Annathea Eriksen
Mette Lærke Nielsen

Mail: fvlpsy@health.sdu.dk
Telefon: 6550 2748

Vores træffetider.

 

OBS: Al kommunikation med SDU skal ske via studentermail. Det er både studerendes og SDUs sikkerhed for, at personfølsomme oplysninger behandles korrekt. Det er som sædvanligt muligt at træffe os på mail: fvlpsy@health.sdu.dk.

Du kan finde os i lokale Ø12-510a-2

Kort til studievejledere på psykologi

Sidst opdateret: 14.11.2021