Skip to main content

Studienævn for Psykologi

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførsel og udvikling af uddannelse og undervisning på psykologistudiet.

Det er studienævnet, som udarbejder forslag til studieordninger og eventuelle ændringer hertil, inden det videresendes til dekanens godkendelse. Studienævnet foretager ligeledes løbende evalueringer af studieordningerne, behandler klagesager og træffer beslutninger om dispensationsansøgninger.

Studienævnet skal derudover også høres om forslag til eller ændring af uddannelsesbekendtgørelser, forslag til generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning.

Studienævn for Psykologi mødes mindst seks gange om året for at diskutere og tage stilling til emner som udvikling af fag og uddannelse, udvikling og evaluering af undervisning samt dispensations- og meritansøgninger fra studerende.

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførsel og udvikling af den uddannelse og den undervisning, som hører under studienævnet.

Medlemmer
Studienævn for Psykologi består af 8 medlemmer: 4 videnskabelige medarbejdere (undervisere) og 4 studerende. De videnskabelige medarbejdere vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævn for Psykologi pr. januar 2022

Videnskabelige medarbejdere

Studerende (pr. januar 2022)

  • Gunnar Valdemar Grunert;
  • Jacob Meline;
  • Sebastian Joost;
  • Trine Banzon

Studiekoordinator

  • Anne-Christina Nielsen

Årshjul Studienævn for Psykologi 2022

Oversigt over mødedatoer og ansøgningsfrister for Psykologi (med forbehold for ændringer).

  Tidspunkt Opgave
Februar   Løbende skriftlig sagsbehandling
   
4. februar 2022 Studienævnsmøde samt konstituering af nyt studienævn for 2022
18. februar 2022 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
18. februar 2022 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
Marts    
17. marts 2022 Frist for indsendelse af dispensationsansøgninger
24. marts 2022 Møde i merit- og dispensationsudvalget
30. marts 2022 Studienævnsmøde
   
April  
8. april 2022 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
8. april 2022 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
   
21. april 2022 Frist for indsendelse af dispensationsansøgninger
26. april 2022 Møde i merit- og dispensationsudvalget
   
Maj 2. maj 2022 Studienævnsmøde
18. maj 2022 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
18. maj 2022 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
30. maj 2022 Frist for indsendelse af dispensationsansøgninger
Juni

3. juni 2022 Møde i merit- og dispensationsudvalget
9. juni 2022 Studienævnsmøde
23. juni 2022 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
23. juni 2022 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
Juli   SOMMERFERIE
   
August   Løbende skriftlig sagsbehandling
   
17. august 2022 Frist for indsendelse af dispensationsansøgninger
24. august 2022 Møde i merit- og dispensationsudvalget
30. august 2022 Studienævnsmøde
   
September 14. september 2022 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
14. september 2022 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
   
23. september 2022 Frist for indsendelse af dispensationsansøgninger
30. september 2022 Møde i merit- og dispensationsudvalget
Oktober    
5. oktober 2022 Studienævnsmøde
19. oktober 2022 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
19. oktober 2022 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
November 4. november 2022 Frist for indsendelse af dispensationsansøgninger
11. november 2022 Møde i merit- og dispensationsudvalget
17. november 2022 Studienævnsmøde
25. november 2022 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
25. november 2022 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
   

Løbende skriftlig sagsbehandling
   
28. november 2022 Frist for indsendelse af dispensationsansøgninger
   
December 5. december 2022 Møde i merit- og dispensationsudvalget.
9. december 2022 Studienævnsmøde
21. december 2022 Frist for udsendelse af dispensationsafgørelser
21. december 2022 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling

Sidst opdateret 9. februar 2022.

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før mødet. Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail.

Ansøgningsskemaer til dispensations- og meritansøgninger.

Meritvejledning.

Praksisbeskrivelse for studienævnet. Generel information ifm. ansøgninger om dispensation.

Ækvivalensskema til ansøgning om start- og forhåndsmerit.

Studienævnsmøder i 2022

Studienævnsmøder i 2021

Studienævnsmøder i 2020

Studienævnsmøder i 2019

Studienævnsmøder i 2018

Studienævnsmøder i 2017

Studienævnsmøder i 2016

Studienævnet mødes mindst 6 gange om året for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelse;
  • Udvikling og evaluering af undervisning;
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende.

Studienævnet for Psykologi henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Psykologi har udarbejdet et årshjul. Se årshjulet for 2022.

Sidst opdateret: 11.10.2019