Skip to main content

Studienævn for Psykologi

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførsel og udvikling af uddannelse og undervisning på psykologistudiet.

Det er studienævnet, som udarbejder forslag til studieordninger og eventuelle ændringer hertil, inden det videresendes til dekanens godkendelse. Studienævnet foretager ligeledes løbende evalueringer af studieordningerne, behandler klagesager og træffer beslutninger om dispensationsansøgninger.

Studienævnet skal derudover også høres om forslag til eller ændring af uddannelsesbekendtgørelser, forslag til generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning.

Studienævn for Psykologi mødes mindst seks gange om året for at diskutere og tage stilling til emner som udvikling af fag og uddannelse, udvikling og evaluering af undervisning samt dispensations- og meritansøgninger fra studerende.

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførsel og udvikling af den uddannelse og den undervisning, som hører under studienævnet.

Medlemmer
Studienævn for Psykologi består af 6 medlemmer: 3 videnskabelige medarbejdere (undervisere) og 3 studerende. De videnskabelige medarbejdere vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævn for Psykologi pr. 1. januar 2018:

Videnskabelige medarbejdere

  • Ulrich Kirk;
  • Anna Thit Johnsen;
  • Anja Hvidtfeldt Stanek

Studerende (pr.  januar 2021)

  • Gunnar Valdemar Grunert;
  • Jacob Meline;
  • Sebastian Joost

Studiekoordinator

  • Anne-Christina Nielsen

Årshjul Studienævn for Psykologi 2021

Oversigt over mødedatoer og ansøgningsfrister for Psykologi (med forbehold for ændringer).

  Tidspunkt Opgave
Februar   Løbende skriftlig sagsbehandling
   
5. februar 2021 Studienævnsmøde samt konstituering af nyt studienævn for 2021
19. februar 2021 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
19. februar 2021 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
April    
15. marts 2021 Frist for indsendelse af dispensationsansøgninger
19. marts 2021 Møde i merit- og dispensationsudvalget
23. marts 2021 Studienævnsmøde
   
April  
6. april 2021 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
6. april 2021 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
   
21. april 2021 Frist for indsendelse af dispensationsansøgninger
27. april 2021 Møde i merit- og dispensationsudvalget
   
Maj 4. maj 2021 Studienævnsmøde
18. maj 2021 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
18. maj 2021 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
Juni 2. juni 2021 Frist for indsendelse af dispensationsansøgninger
9. juni 2021 Møde i merit- og dispensationsudvalget
14. juni 2021 Studienævnsmøde
28. juni 2021 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
28. juni 2021 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
Juli   SOMMERFERIE
   
August   Løbende skriftlig sagsbehandling
   
16. august 2021 Frist for indsendelse af dispensationsansøgninger
23. august 2021 Møde i merit- og dispensationsudvalget
26. august 2021 Studienævnsmøde
   
September 9. september 2021 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
9. september 2021 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
   
23. september 2021 Frist for indsendelse af dispensationsansøgninger
30. september 2021 Møde i merit- og dispensationsudvalget
Oktober    
5. oktober 2021 Studienævnsmøde
19. oktober 2021 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
19. oktober 2021 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
November 1. november 2021 Frist for udsendelse af dispensationsafgørelse
8. november 2021 Møde i merit- og dispensationsudvalget
12. november 2021 Studienævnsmøde
26. november 2021 Frist for udsendelse af studienævnsafgørelser
26. november 2021 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling
   
24. november 2021 Frist for udsendelse af dispensationsafgørelse
   
December 2. december 2021 Møde i merit- og dispensationsudvalget.
8. december 2021 Studienævnsmøde
22. december 2021 Frist for udsendelse af dispensationsafgørelser
22. december 2021 Referat fra studienævnsmøde på hjemmeside
   
  Løbende skriftlig sagsbehandling

Sidst opdateret 15. februar 2021.

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før mødet. Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail.

Ansøgningsskemaer til dispensations- og meritansøgninger.

Meritvejledning.

Praksisbeskrivelse for studienævnet. Generel information ifm. ansøgninger om dispensation.

Ækvivalensskema til ansøgning om start- og forhåndsmerit.

Studienævnsmøder i 2021

Studienævnsmøder i 2020

Studienævnsmøder i 2019

Studienævnsmøder i 2018

Studienævnsmøder i 2017

Studienævnsmøder i 2016

Studienævnet mødes mindst 6 gange om året for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelse;
  • Udvikling og evaluering af undervisning;
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende.

Studienævnet for Psykologi henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Psykologi har udarbejdet et årshjul. Se årshjulet for 2021.

Sidst opdateret: 11.10.2019