Skip to main content

Institut For Molekylær Medicins undervisningsudvalg

Formand: Grith L. Sørensen
Næstformand:
Medlemmer: Jane Stubbe, Morten Meyer,  Åsa Fex Svenningsen, Rigmor Jepsen
Sekretær: Stine Carstensen
Mødefrekvens: ca. hver 2. måned

Institut For Molekylær Medicins undervisningsudvalg arbejder for at sikre kvalitet i den undervisning, der leveres af Institut For Molekylær Medicin. Udvalget samarbejder med de respektive undervisningsudvalg/studienævn/administration på Det Sundhedsvidenskabelige og Naturvidenskabelige Fakultet og har en rådgivende og supporterende funktion i forhold til institutleder og undervisere på Institut For Molekylær Medicin.

 

Fokusområder er bl.a.:

- Samarbejde med Det Naturvidenskabelige Fakultet
- Anerkendelse af undervisningsindsats
- Fordeling og registrering af undervisningsopgaver på Institut For Molekylær Medicin
- Arbejdsbeskrivelse for tovholdere
- Undervisningsudvikling
- Evalueringer, handlingsplaner og feedback

Dagsorden, referater og materiale fra undervisningsudvalg og undervisermøder er tilgængeligt for Institut For Molekylær Medicins undervisere på SharePoint.

 

Sidst opdateret: 08.11.2023