Skip to main content

Værdier for Neurobiologisk Forskning


Generelle mål og forventninger

 • Vi respekterer hinanden.
 • Vi stoler på hinanden.
 • Vi hjælper hinanden.
 • Kritik skal være konstruktiv og vedkommende.
 • Vi erkender konflikter og løser dem.
 • Vi involverer os i beslutningsprocessen, når det vedrører os.
 • Sladder, mobning og chikane tolereres ikke.
 • Vi skal kende hinandens forventninger.
 • Vi har alle et ansvar for arbejdsmiljøet.

Hvad gør vi, hvis der sker brud eller tilløb til brud på reglerne?

Det var måske ikke bevidst, så tal i første omgang direkte med den/de involverede. 
Hvis det er nødvendigt, se de specifikke retningslinjer for håndtering af uenigheder inden for afdelingen.
Hvis laboranter eller studerende opdager konflikter / brud mod reglerne, kan de kontakte arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, deres gruppeleder og/eller forskningsleder.

Principper for god kommunikation: 

Personlig kommunikation i god tone og via velvalgte kanaler kan bidrage til at undgå misforståelser, tvivl, rygtespredning og konflikter. God kommunikation kan bidrage til effektiv nuanceret formidling af en situation eller oplevelse samt hurtig og konkret problemløsning uden unødvendig eskalering.

Kommunikationen bør sigte mod at bidrage til et godt og kollegialt arbejdsklima. Det er et fælles ansvar, at der benyttes velvalgte kommunikationsveje, kommunikeres i det omfang det er nødvendigt og i god saglig tone.

Formidling af generel information kan ske f.eks. via e-mail. Er der tale om en given potentielt følsom situation, tvist eller decideret mægling, bør det altid tilstræbes, at alle involverede parter mødes ansigt til ansigt.

 • Lyt og afbryd ikke den, der taler
 • Tal for dig selv og ikke for andre
 • Tal om nu og her
 • Spørg om hvad og hvordan – vær undersøgende
 • Tal direkte til den, det drejer sig om
 • Vær konkret - tag udgangspunkt i konkrete hændelser
 • Vær ansvarlig for de vedtagne aftaler og regler

Principper for god håndtering af uenigheder inden for afdelingen:

Konflikter kan opstå, eftersom alle er unikke og har forskellige tanker, ideer og meninger. Derfor er det vigtigt at lære måder at minimere og håndtere potentielle konflikter, med henblik på at sikre en effektiv og harmonisk samspil.

Hvis der opstår en konflikt inden for afdelingen, bør de involverede forsøge at løse problemet hurtigst muligt ved fælles diskussioner. Husk at holde fokus på sagen.

Hvis problemet ikke kan løses ved en fælles diskussion, findes der to alternativer:

1. informere forskningsleder om problemet og han, sammen med de mennesker der er involveret, vil forsøge at finde en løsning.

2. bringe problemet op på næste PI møde, hvor problemet kan diskuteres og forhåbentlig løses.

Vi må huske, at ikke alle problemer kan løses på tilfredsstillende vis for alle. Der vil være tilfælde, hvor forskningsleder skal træffe en beslutning efter at have hørt alle argumenterne. Det er vigtigt, at konflikten sættes til hvile efter en beslutning er truffet.

Hvis nogen er utilfreds med den foreslåede løsning på problemet, kan de kontakte institutleder.

Sidst opdateret: 01.04.2019