Skip to main content

Forskningsleder

Trevor Owens flyttede fra Irland til Canada i 1972 og erhvervede sin BSc (1974) og MSC (1977) på McGill University i Montreal. Han erhvervede sin ph.d. i biologi, under vejledning af Gordin Kaplan, ved University of Ottawa i 1981. Han færdiggjorde sin postdoctorale uddannelse i immunologi, først ved University College London, under vejledning af Av Mitchison, og derefter på Walter og Eliza Hall Institut for Medical Research i Melbourne Australien, under vejledning af Jacques Miller. Hans forskning var på T-og B-lymfocytter, og hvordan de er aktiveret. I 1987 vendte han tilbage til McGill University som adjunkt. I 1990 sluttede han sig til Jack Antels på neuroimmunologisk afdeling på Montreals Neurologiske Institut, hvor han opbyggede et stærkt forskningsprogram som professor på McGills afdeling for Neurologi og Neurokirugi, og på Mikrobiologi og Immunologi. Hans laboratorium fokuserer på dyremodeller af multipel sklerose og specifikt på samspillet mellem immunceller og glial celler i hjernen og rygmarven. Fra 1995 til 2004, hvor han blev ansat som professor på Syddansk Universitet Odense, var han koordinator for Neuroimmunologiske enhed.

Dr. Owens har fra 2001 til 2007 været formand for Biomedical Review Committee for multipel sclerose Society of Canada, og er pt. medlem af MS Society Medicinsk Rådgivende Udvalg. Han har siddet i NIH og Canadiske Institutes of Health Research forskningsrådene, anmelder fondsansøgninger for europæiske agenturer, og er medlem af det molekylære og cellulære Neuroscience udvalg for Wellcome Trust. Han var kasserer og derefter sekretær / kasserer for det Internationale Samfund for Neuroimmunologi fra 2001-2010, og er medlem af redaktionelle paneler i Glia og The Scandinavian Journal of Immunology. Dr. Owens var formand for EU / ESF COST Action »Inflammation i Brain Disease NEURINFNET« (BM0603) fra 2007 til 2012.

Professor Owens er formand for Scandinavian Society for Immunology.

Kontakt
Professor Trevor Owens
towens@health.sdu.dk
+45 6550 3951

Sidst opdateret: 03.10.2018