Menu

Donation

Vejledning vedrørende donation ved Syddansk Universitet

Enhver myndig person kan afgive erklæring om donation af sit legeme efter døden til uddannelse og videreuddannelse af læger og kiropraktorer samt andre sundhedsfaglige uddannelser. 

Erklæring om donation fås ved at henvende sig til

                      Rigmor Jepsen
                      Institut for Molekylær Medicin – Campus
                      Syddansk Universitet
                      Campusvej 55
                      5230  Odense M

                      Tlf. 65 50 23 32 – alternativ 65 50 23 05
                      Mail:  rjepsen@health.sdu.dk

Donors nærmeste pårørende, evt. plejepersonale og lign. samt egen læge bør være orienteret om donationsforholdet.

Afholdelse af bisættelseshøjtidelighed påvirkes ikke af donationen, men arrangeres efter donors (eller de pårørendes) ønske. Der vil herefter kunne forløbe op til 1½ år, før urnenedsættelse eller jordfæstelse kan finde sted.

Vedrørende vitterlighedsvidner

Donationsaftalen skal underskrives af 2 myndige vitterlighedsvidner, som bevidner, at donor egenhændigt har underskrevet donationserklæringen. Som vitterlighedsvidner må ikke benyttes personer som er nærtbeslægtede med donor eller ansat på Institut for Molekylær Medicin (IMM) - Campus. Såfremt et vitterlighedsvidne er læge eller advokat (stempel påkrævet), behøves ikke 2 vitterlighedsvidner. 

Donationen journaliseres og erklæringen returneres og bør opbevares sammen med donors personlige papirer.

Sammen med erklæringen fremsendes et kort, der oplyser om donationsforholdet, og som man bør bære på sig.

Forholdsregler ved dødsfald

Bedemandsforretningen, som man ønsker skal varetage de praktiske foranstaltninger i forbindelse med dødsfaldet, underretter IMM - Campus. De fleste bedemandsforretninger i Region Syddanmark er orienteret om, hvorledes de skal forholde sig i forbindelse med donationer.

Det er af afgørende betydning, at afdødes legeme overføres til Syddansk Universitet - Odense, så hurtigt som muligt efter døden.  Legemet skal transporteres i en kiste, som opbevares på stedet.

IMM dækker nødvendige ekstraudgifter i forbindelse med transport af afdødes legeme til og fra Syddansk Universitet, Odense, inden for Region Syddanmarks grænser.

Ved dødsfald i udlandet betragtes donationen som ophævet. 

Organdonation

Det er muligt at stå opført i Rigshospitalets register over organdonation samtidig med, at man har doneret sit legeme til uddannelse ved IMM - Campus, Syddansk Universitet, Odense. Såfremt det bliver aktuelt, at organer fra afdøde benyttes til donation/transplantation, giver IMM - Campus afkald på donationen. Dog kan hornhindetransplantation som oftest undtages fra denne regel. Tilmelding til organdonorregisteret foregår ved henvendelse til Donorregistret på Rigshospitalet.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies