Lektor Morten Gjerstorff

 

  Lektor Morten Gjerstorff
   Cancer- og Inflammationsforskning
   Telf. 21261563
   Email: mgjerstorff@health.sdu.dk
   

Find en forsker

FORSKNING

Forbedret immunbehandling af brystkræft

På nuværende tidspunkt findes der ingen helbredende behandling af patienter med brystkræft, hvis sygdommen har spredt sig til andre organer. Gennembrud i immunterapi af andre kræftformer har dog skabt mulighed for, at denne behandlingstype også kan hjælpe brystkræftpatienter. Eksisterende former for immunterapi har kun vist et begrænset potentiale i behandling af brystkræft. Kroppens T-celler er helt essentielle, når det kommer til at bekæmpe kræftceller, da de kan genkende forandringer i kræftcellernes proteiner og dermed specifikt genkende og dræbe disse celler. I brystkræft er der ganske få af disse forandringer, hvilket kan være medvirkende til, at immunterapi som udgangspunkt ikke er effektiv for denne sygdom. Derfor undersøger vi effekten af en ny type immunterapi til behandling af brystkræft, hvor vi øger både niveauet af de proteinstrukturer, som T-cellerne kan genkende på brystkræftcellerne samt niveauet af de overflademolekyler, som T-cellerne benytter til at genkende disse proteinstrukturer. Vores foreløbige resultater viser, at denne strategi markant kan øge T-cellernes evne til at genkende og reagere på brystkræftceller. Vi benytter musemodeller, der efterligner brystkræftpatienters sygdomsbillede, til at afklare det terapeutiske potentiale og mulige bivirkninger ved denne nye kombinationsbehandling.

 

UDVALGTE PUBLIKATIONER

Kirkin A, Dzhandzhugazyan K, Guldberg P, Fang J, Andersen R, Dahl C, Mortensen J, Lundby T, Wagner A, Law I, Broholm H, Madsen L, Lundell-Ek C, Gjerstorff MF, Ditzel HJ, Jensen M, Fischer W. Adoptive cancer immunotherapy using DNA-demethylated T helper cells as antigen-presenting cells. Nat Commun. 2018 Mar 6;9(1):785. IF=12.1.
Brückmann NH, Pedersen CB, Ditzel HJ and Gjerstorff MF. Epigenetic reprogramming of pericentromeric satellite DNA in premalignant and malignant lesions. Mol Cancer Res, 2018; 16(3):417-427. IF = 5.0. Selected for cover.
Gjerstorff MF, Andersen MH and Ditzel HJ. Oncogenic cancer/testis antigens: prime candidates for immunotherapy. Oncotarget. 2015; 6(18):15772-15787. IF = 6.3.
Gjerstorff MF, Relster MM, Greve KB, Moeller JB, Elias D, Lindgreen JN, Schmidt S, Mollenhauer J, Voldborg B, Pedersen CB, Bruckmann NH, Mollegaard NE and Ditzel HJ. SSX2 is a novel DNA-binding protein that antagonizes polycomb group body formation and gene repression. Nucleic acids research. 2014; 42(18):11433-11446. IF = 9.1.

NYE STUDERENDE

Vi er altid interesserede i at få nye ambitiøse studerende med interesse i molekylær kræft- og aldringsforskning ind i vores forskningsgruppe. Kontakt Morten Gjerstorff på email: mgjerstorff@health.sdu.dk

 

GRUPPEMEDLEMMER

 

Laborant Christina Pedersen
Postdoc Sofie Traynor
Ph.d.-studerende Aaraby Nielsen
Ph.d.-studerende Nadine Brückmann
Specialestuderende Simone Johansen
Specialestuderende Sophie Bennedsen
Specialestuderende Sofie Kristiansen
Specialestuderende Mie Kristensen

Gruppen er integreret med Professor Henrik Ditzels forskningsgruppe

FORSKNINGSSTØTTE

Vores arbejde støttes af midler fra blandt andet:

Det Frie Forskningsråd
Kræftens Bekæmpelse
Velux Fonden
Fonden til Lægevidenskabens Fremme
Dansk kræftforsknings Fond

En stor tak til disse fonde.