Skip to main content

Holmskov, Sørensen og Schlosser


Uffe Holmskov

Grith L Sørensen 
Anders Schlosser

"Forskningen foregår i et tæt samarbejde mellem professor og Institutleder Uffe Holmskov, lektor og gruppeleder Grith Lykke Sørensen og akademisk tekniker og laboratorieleder Anders Schlosser. Gruppens aktiviteter spænder hele forskningsspektret fra grundforskning, til målforskning og udviklingsarbejde; også kaldet translationel forskning.

Gruppen er funderet i grundforskning med fokus på at klone og karakterisere individuelle molekyler med hensyn til ekspressionsmønstre, biokemiske interaktioner og modulering af cellulær aktivitet. Udgangspunktet har været et strukturelt fællesskab imellem molekylerne som har kollektin struktur, fibrinogen lignende (FReD) domæner eller scavenger receptor cystein rige (SRCR) domæner. Gruppen har således haft fokus på kollektinerne SP-A, SP-D, MBL, CL-43, CL-46, og conglutinin, på de FReD holdige molekyler ficolin, MFAP4 og FIBCD1, samt på SRCR molekylerne gp340/DMBT1, SCART-1 og CD163-L1.

Karakteriseringen af molekylerne og deres interaktioner har adderet hypotesedrevet målforskning til gruppens aktiviteter. Således er gruppen involveret i forskning i lungesygdomme inklusiv kronisk obstruktiv lungesygdom, astma, allergi, og lungefibrose, men har også studier i gigtsygdomme og fedme, samt i vaskulære sygdomme som sepsis, åreforkalkning og arteriel restenose.

Sygdomsforskningen sker i høj grad via samarbejde med klinikere fra Odense Universitetshospital, men er også baseret på musemodeller for human sygdom. Hertil har gruppen selv udviklet to genmodificerede musemodeller. Aktuel forskning har bl.a. fokus på karakterisering af MFAP4’s rolle i glatte muskelceller og ved fibrotisk sygdom, FIBCD-1’s rolle som immunologisk mønstergenkendelses molekyle med kitin selektivitet, immunomodulerende mekanismer for ficolin og CD163-L1, samt målinger af systemisk SP-D og MFAP4 som sygdomsbiomarkører.

De klinisk baserede biomarkørstudier har banet vejen for translationel forskning, specielt med henblik på kronisk obstruktiv lungesygdom (rygelunger). Her måles biomarkører for sygdommen med det sigte at kunne identificere højrisikopatienter for intensiveret terapi. Forskningen har dannet grundlag for dannelsen af Center for KOL forskning, CeKOL.


Find os på Facebook

facebook.com

Sidst opdateret: 01.04.2019