Skip to main content

Center for KOL forskning (CeKOL)

Det Strategiske Forskningsråd har bevilget 16,6 millioner kroner til et projekt, der vil undersøge mulighederne for at optimere behandling af KOL.

KOL - også kendt som rygelunger - er et stigende problem i Danmark, og sygdommen rangerer i dag som den fjerde hyppigste dødsårsag. Der er tale om en meget ubehagelig sygdom, hvor patienten langsomt får sværere og sværere ved at trække vejret.

Det nye forskningsprojekt vil i de kommende år undersøge mulighederne for at optimere behandlingen af KOL - kronisk obstruktiv lungesygdom - fra transgene dyremodeller via kliniske studier til vurdering af økonomiske konsekvenser ved optimeret monitorering vha. nye biomarkører.
 
På trods af en massiv indsats mhp forebyggelse af tobaksrygning er kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) et stigende problem i Danmark, og rangerer som den fjerde hyppigste dødsårsag. Der er derfor et stort behov for optimering af behandling og metoder til at følge forløbet af KOL. Biomarkører er stoffer i kroppen, som objektivt kan måles, som øges eller sænkes i takt med sygdomsudviklingen, og som derved kan beskrive eller forudsige sygdomsforløbet.

Udgangspunktet for projektet er måling af to protein biomarkører SP-D og MFAP4. Begge proteiner er primært dannet i lungerne og beskytter mod KOL, idet mus, som mangler proteinerne, spontant udvikler sygdommen. SP-D spiller endvidere en vigtig rolle for lungernes immunforsvar ved at hindre infektioner. Enkelte studier har vist, at SP-D niveauer var bedre til at følge KOL patienters helbred end de traditionelt benyttede lungefunktionsundersøgelser og kunne benyttes til at forudsige opblussen.

Projektets formål er at undersøge hvordan de KOL inducerede niveauer af både SP-D og MFAP4 kan bidrage til prognosen hos patienten. Ved at klarlægge de mekanismer der medfører KOL-lignende tilstande ved SP-D og MFAP4 mangel, samt at kombinere viden fra basalforskere via klinikere til samfundsøkonomer og derved klarlægge den reelle kliniske værdi af disse biomarkører, evalueres den økonomiske og behandlingsmæssige gevinst ved anvendelse af SP-D og MFAP4 biomarkører hos forskellige grupper af KOL patienter.

På TV2Fyn fortæller Lektor Grith L Sørensen om den aktuelle KOL-forskningen i et indslag om forsøgsdyr på SDU. Klik her for at se indslaget sendt den 28-2-2010. 
 

Uffe Holmskov er consortiets leder. Uffe Holmskov er Instituteder for Institut for Molekylær Medicin og professor i immunologi ved Syddansk Universitet. Han har lang erfaring med forskerledelse og har initieret forskning baseret på forskning i gendeficiente dyremodeller og i monitorering af SP-D og MFAP4 som biomarkører for human sygdom.
 

Grith L Sørensen er lektor i immunologi på Syddansk Universitet. Hendes forskning er baseret på studier af SP-D deficiente mus og målinger af serum SP-D i kliniske associations studier. Hun er koordinator for konsortiets samarbejde, samt for biomarkør assays og genotypninger.
 

Anders Schlosser er daglig laboratoriemanager på Syddansk Universitet og har produceret gen-deficiente musestammer, inklusiv MFAP4 deficiente mus. Derudover har han høj grad af ekspertise indenfor molekylære og proteintekniske teknologier.


Jens Søndergaard
er praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor og forskningsleder for forskningsenheden for almen praksis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet. Han har lang erfaring med forskning baseret på større patientkohorter i samarbejde med praktiserende læger. 


Jørgen Vestbo er kliniker fra Hvidovre hospital med et ekstensivt internationalt KOL-netværk. Han er professor i lungemedicin ved Københavns Universitet og i Manchester (UK). Både i England og i Danmark, samt via internationale samarbejder, har han gennem mange år arbejdet med KOL patientkohorter og med forbedring af klinisk karakterisering af patienterne.


Jens Olsen er sundhedsøkonom og centerleder ved Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering ved Syddansk Universitet. Han har stor erfaring med sundhedøkonomiske modeller og projektstyring, inklusiv register-baseret sundhedsøkonomisk forskning.


Sidst opdateret: 01.04.2019