Skip to main content
DA / EN

De to centre og tre sektioner, der tilsammen udgør Institut for Mekanik og Elektronik (IME) bidrager til at opfylde følgende otte af FN’s i alt 17 verdensmål for bæredygtig udvikling:

 • Verdensmål 3 – SUNDHED OG TRIVSEL

  SUNDHED OG TRIVSEL understøttes af grundforskning i organiske halvledere, der som nøglekompenenter indgår i fremtidens nethinde-implantater, lige som forskning i elektroteknik bidrager til nyt medicinsk udstyr, som for eksempel implanterbare hjertestartere, der kan redde menneskeliv. Vores forskning i akustik og støjreduktion understøtter også verdensmål 3, eftersom støj udgør en af de største faktorer i forureningen af vores miljø og arbejdsmiljø.

 • Verdensmål 6 – RENT VAND OG SANITET

  RENT VAND OG SANITET understøttes af dedikerede autonome robotløsninger til f.eks. kloakinspektion af spildevandssystemer (ASIR-projektet). Vi er desuden involveret i et udviklingsprojekt om miljøansvarligt landbrug. Målet er at finde nye veje til skadedyrsbekæmpelse ved at anvende (levende) organisk materiale, samt at minimere forbruget af skadelige pesticider ved hjælp af automatisk maskinindlæring og droneteknologi.

 • Verdensmål 7 – BÆREDYGTIG ENERGI

  BÆREDYGTIG ENERGI understøttes af forskning, innovation og uddannelse inden for vindteknologi og strukturdynamik med henblik på blandt andet at øge vindmøllers levetid og sikkerhed. Vi understøtter også bæredygtig energi ved forskning i intelligente, funktionelle materialer, der skal fremme opsamling og lagring af ren energi, f.eks. i solceller, piezo-elektriske transducere og katalyse. Vores arbejde med elektriske kølesystemer, varmeenergi og varmestyringssystemer vil også være med til at opfylde dette verdensmål ved at forbedre energieffektiviteten og øge andelen af vedvarende energi.

 • Verdensmål 8 – ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

  ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST understøttes af et stigende antal veluddannede ingeniører, der vil være med til at løse fremtidens udfordringer i alle livets aspekter. Hovedparten af de ingeniører, der uddannes fra Institut for Mekanik og Elektronik, vælger at blive boende i området og støtter således de lokale virksomheders økonomiske vækst og konkurrenceevne. Effektelektronikbranchen er i øvrigt garant for etableringen af mange nye jobs.

 • Verdensmål 9 – INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

  INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR understøttes af udviklingen af nye innovative løsninger, der gennem samarbejde med industrielle partnere fører til nye produkter. Institut for Mekanik og Elektronik tilfører akademiske kompetencer til den industrielle infrastruktur, og den synergi, der herved opstår, sætter skub i udviklingen af ny bæredygtig infrastruktur til gavn for hele samfundet

 • Verdensmål 11 – BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

  BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND understøttes af forskning i effektelektroniske systemer til e-mobilitet, der skal reducere CO2-udslippet og forbedre miljøet i indre by. Vi arbejder desuden med støjreducerende tiltag inden i og uden for bygninger og arbejdspladser med henblik på at skabe mere støjsvage byområder.

 • Verdensmål 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

  ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION understøttes af forskning i både strukturel og maritim optimering, der bliver vigtigere og vigtigere elementer til sikring af et bæredygtigt forbrug.

 • Verdensmål 13 – KLIMAINDSATS

  KLIMAINDSATS understøttes af forskning i moderne strømhalvledere og nye inverter-topologier til optimering af effektkonvertering med henblik på energibesparelser. Derudover undersøges nye anvendelsesmuligheder til en bedre udnyttelse af vedvarende energi og til at støtte overgangen til et grønnere klima. For eksempel ved at anvende elektricitet og brint fra grønne energikilder i transport- og boligsektoren.

Sidst opdateret: 19.10.2023