Skip to main content

Ny hæder til professor Sergey I. Bozhevolnyi

2019 er startet forrygende for professor Sergey I. Bozhevolnyi, som er leder af Center for Nano Optik under Mads Clausen Instituttet på SDU. Først modtog han den største individuelle danske forskerpris, Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning, og nu har han så også modtaget Dansk Optisk Selskabs Seniorpris.

- Vi er hos Dansk Optisk Selskab (DOPS) stolte over at kunne præsentere Seniorprisen til Sergey Bozhevolnyi for hans mangeårige virke og uvurderlige bidrag til at fremhæve dansk optik og fotonik på verdenskortet. 

Sådan lyder det fra formand for Dansk optisk Selskab, Asger Sellerup Jensen. Formanden begrunder hædersuddelingen med, at Sergey I. Bozhevolnyi har markeret sig gennem sin forskning i overfladeplasmoner og især kontrol og funktionalisering af overfladeplasmoner i funktionelle komponenter, hvilket har ført til adskillige højt profilerede udgivelser i anerkendte tidsskrifter med tusindvis af citationer til følge. 

- Sergey I. Bozhevolnyi har desuden været med til at sikre den fortsatte talentudvikling inden for optik og fotonik ved gennem tiden at have vejledt unge forskere, der selv siden har opnået stor succes på den internationale forskerscene.

Bevilling fra Novo Nordisk Fonden

De gode nyheder stopper dog ikke her. Sergey I. Bozhevolnyi har nemlig også fået bevilliget et halvt million kroner fra Novo Nordisk Fonden til en international konference omhandlende plasmon nanoteknologi.

- Denne konference afholdes for første gang i Danmark, og forskningen er nu nået så langt, at der er blevet åbnet op for lovende tværfaglige anvendelser, for eksempel omkring energy harvesting, non-invasiv kræftbehandling, fotokatalyse på kemi- og miljøområdet og molekylære biosensorer til diagnostik og medicinalindustrien, lyder det i begrundelsen fra Novo Nordisk Fonden.

Dette er den første gang, fonden har uddelt bevillinger til konferencer, symposier og workshops efter et åbent opslag.
I forbindelse med overrækkelsen af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning publicerede SDU et portræt af Sergey I. Bozhevolnyi. Det kan du læse her

Foto: Simon Knudsen

 

 
Redaktionen afsluttet: 04.02.2019