Skip to main content
DA / EN

Nyt udstyr til MCI med donation fra Fabrikant Mads Clausen Fonden

Med et samlet beløb på 300.000 kr. sikrer en donation fra Danfoss nyt udstyr til gavn for forskning og uddannelse på MCI

Takket være en donation på 300.000 kr. fra Fabrikant Mads Clausen Fonden kan MCI nu investere i nyt udstyr til instituttets forskere, undervisere og studerende. Der er bevilget penge til indkøb af nye funktionsgeneratorer til MCI’s elektroniklaboratorium samt et antal NI myDAQ-apparater, som man bruger til at måle og analysere signaler med. Tanken er, at studerende kan låne et apparat, installere det på egne pc’er og dermed også arbejde med signalering derhjemme.

 

Derudover har fonden bevilget penge til en programmerbar laboratorieovn. Ovnen skal bruges af forskere og studerende, der arbejder med at udvikle nye materialer til tyndfilmssensorer, som blandt andet bruges i nye organiske solceller. Dette område udgør et væsentligt forskningsfelt indenfor nanoteknologi ved MCI.

 

Opbygning af Power Electronics

Den største del af bevillingen går imidlertid til indkøb af instrumenter, der skal understøtte opbygningen af MCI’s aktiviteter indenfor både forskning og undervisning i Power Electronics. Der skal især investeres i instrumenter og software, der vedrører elektromagnetisk interferens og kompatibilitet (EMI/EMC). Power Electronics bliver en ny master-profil på Mechatronics ingeniøruddannelsen fra sommeren 2014.
Redaktionen afsluttet: 05.11.2013