Skip to main content

Uddannelse

Studerende i biblioteket på Institut for Matematik & Datalogi

En uddannelse på Institut for Matematik & Datalogi består af mere end bare fag. Uddannelsen er også medstuderende, læseplaner og overvejelser om den vej, dine studier skal tage.

IMADA har et velfungerende fagråd, som blandt andet arrangerer fester, fagevaluering, hytteture, virksomhedsbesøg og programmeringskurser. Og så er fagrådet de studerendes bindeled til de formelle organer på universitetet, bl.a. instituttet og fakultetet.

Hvis du allerede studerer her, finder du de vigtigste informationer på MitSDU, mens oplysninger om specifikke kurser findes på Blackboard.

Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelser

Sidefag

Masteruddannelse