Skip to main content

Villum-bevilling

Yuri Goegebeur får midler til forskning.

Villum Fonden har tildelt 1.883.700 kr. til Yuri Goegebeur (SDU), Michael Falk (University of Würzburg) og Armelle Guillou (Strasbourg University) til projektet “Univariate and Multivariate Regression on Extreme Values”.

Midlerne dækker løn til ansættelse af en ph.d.-studerende og rejseomkostninger i perioden 2014-2018.

Redaktionen afsluttet: 30.04.2014