Skip to main content

Tættere på studievalget med IT Camp for Piger

32 gymnasiepiger fra hele landet brugte et par dage af deres påskeferie på app- og robotprogrammering. De fik også indblik i algoritmer, AI og analyse af Big Data. Deltagerne mødte nuværende studerende og en færdiguddannet, som er i gang med en IT-karriere.

Flere ansatte på IMADA havde en finger med i spillet vedrørende arrangementet. Rolf Fagerberg var med i planlægningsfasen. Christian Kudahl og Lene Monrad Favrholdt medvirkede i arrangementet.

Læs artiklen om arrangementet fra Naturvidenskabeligt Fakultets nyhedsbrev: 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/nyhedsbrev/2018_04_26_itcamp?utm_source=newsletter&utm_medium=email 

 

 

Redaktionen afsluttet: 02.05.2018