Skip to main content

3 nye adjunkter

Velkommen til Richard Röttger, Morten Rask Petersen og Fabrizio Montesi.

Richard Röttger startede som adjunkt i bioinformatik/datalogi i Jan Baumbachs gruppe 1. juli 2014.

Ligeledes 1. juli ændrede Morten Rask Petersen titel fra postdoc til adjunkt i science education. Morten kommer fra NAMADI og skal arbejde i Claus Michelsens nye center, LSUL.

Fabrizio Montesi kommer fra IT-Universitetet med sit eget DFF-projekt med titlen Choreographies for Reliable and efficient Communication Software. Han startede 1. august.

 

Redaktionen afsluttet: 06.08.2014