Menu

Råd, nævn og udvalg

Ledelsesgruppe

Ledelsesgruppen består af institutlederen og forskningslederne og andre repræsentanter for matematik, datalogi og anvendt matematik/statistik. Gruppen informerer, diskuterer og kvalificerer tiltag i de enkelte forskningsgrupper og IMADA som helhed. Møder finder sted ved behov.

Referater af ledelsesgruppemøder (kun adgang for ansatte)

Aftagerpanel

Aftagerpanelet skal bidrage til at fremme instituttets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling og videnudveksling samt medvirke til at styrke kvaliteten og relevansen af dets uddannelser. Aftagerpanelet, der består af lige dele alumner og aftagere, træder sammen mindst en gang om året.

 • Carsten Claussen, rektor, Tornbjerg Gymnasium
 • Mahmoud Abou Chouk, Business Line Manager, KMD 
 • Agata Przybyszewska, ph.d., Mathmagicians
 • John Schou, lektor, University College Lillebælt
 • Bjarke Jørgensen, Head of Research, Newtec Engineering
 • Jeppe Buk, Senior Development Director, Danske Bank
 • Ralph Zitz, Head of Department, Lego Group

Supplerende aftagerpanel til Masteruddannelse i naturfagsundervisning

 • Rektor Birthe Friis Mortensen, UC Syddanmark
 • Rektor Erik Knudsen, University College Lillebælt 
 • Rektor Søren Hvarregaard, Midtfyns Gymnasium
 • Rektor Carsten Claussen, Tornbjerg Gymnasium
 • Rektor Lars Kofoed-Jensen, Haderslev Katedralskole
 • Rektor Johnny Grauballe, Syddansk Erhvervsskole
 • Centerleder Claus Michelsen, LSUL, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet 
 

Institutforum

Institutforum lægger op til, at der er åbent for debat, og skal fungere som sparringspartner for institutlederen. Møder finder sted den 2. fredag i hver måned, undtagen juli.

IMADAs institutforum består af samtlige til enhver tid ansatte ved instituttet samt medlemmer udpeget af og blandt de studerende ved instituttet. Følgende studerende er medlem af IMADAs institutforum: Kris Rosenkjær Bjørnholt Thomsen.

Nyhedsbreve og referater af institutforummøder.

Institutråd

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi. Møder finder sted mindst to gange pr. semester. 

Institutrådets forretningsorden 

Referater af institutrådsmøder (for ansatte)

Ph.d.-studieudvalg

Ph.d.-studieudvalget skal give den faglige behandling af enhver ansøgning til fakultetets ph.d.-udvalg inden for IMADAs område, og det skal sende en begrundet indstilling til fakultetets ph.d.-udvalg. Ph.d.-studieudvalget skal behandle dekanens forespørgsler inden for udvalgets ph.d.-studieprogram, herunder vurdere Forsknings- og Uddannelsesplaner og de regelmæssige evalueringer, give faglig vurdering af ansøgninger om indskrivning og prioritere ansøgninger om ph.d.-stipendier. Ph.d.-studerende i Ph.d.-studieudvalget må ikke deltage i behandling af personsager.

Undervisningsudvalg

Undervisningsudvalgets opgave er at forbehandle alle sager til Det Naturvidenskabelige Studienævn samt løbende at vurdere og regulere instituttets kursusudbud og studieretninger.

Referater af undervisningsudvalgsmøder

Arbejdsmiljøudvalg 

IMADAs arbejdsmiljøudvalg holder møder en gang i hvert semester. Udvalget sørger for udarbejdelse af den lovmæssige arbejdspladsvurdering.

Referater af arbejdsmiljømøder

Biblioteksudvalg 

Biblioteksudvalget har til opgave at rådgive i sager om biblioteksforhold, bl.a. med hensyn til budget og økonomi.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies