Skip to main content

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL)

LSUL samler eksperter, studerende og praktikere inden for inden for matematik, naturfag og teknologi fra dagtilbud til videregående uddannelser  og fokuserer på forskning, udvikling og uddannelse inden for science og teknologi-området i uddannelsessystemet. 

Gå til LSUL's websider