Menu

Diskret matematik og grafteori

Diskret matematik er studiet af finitte systemer og omfatter områder som kombinatorik, grafteori, algoritmer og optimering. På internationalt niveau er forskningsaktiviteten indenfor diskret matematik øget stærkt i de sidste 20 år, til dels på grund af tætte relationer til det voksende forskningsfelt teoretisk datalogi.

Især på forskningsområdet for grafteori har man i Danmark mødt voksende international anerkendelse, hvilket skyldes kvalitetsforskningen der udføres på Danmarks Tekniske Universitet, og på universiteterne i Ålborg og Odense.

På Syddansk Universitet forskes der i grafteori både af matematikere og dataloger. Instituttet tager aktivt del i det internationale forskningsfællesskab og modtager mange gæsteforskere. Disse aktiviteter finansieres primært af et nationalt, 3-årigt stipendium, der er øremærket diskret matematik. Der forskes blandt andet i graffarvningsteori, ekstremal grafteori, orienterede grafer, strømning i netværk, skeduleringsproblemer, algoritmer og kompleksitetsteori.  

Videnskabelige medarbejdere

 

Se også
Graph Coloring Problems: the archives

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies