Menu

Bioinformatik

Fremskridt inden for molekylærbiologi og genteknologi har ført til en eksplosiv stigning i mængden af tilgængelige biologiske data, og informationsteknologiske metoder bruges i stigende grad i analysen af disse data. Fra et algoritmisk synspunkt er blandt andet studiet af phylogenier, hvor man forsøger at afdække de evolutionære sammenhænge mellem grupper af organismer, stærkt interessant. For studiet af phylogenier blandt eukaryote organismer er især ordenen af gener i mitokondrier en frugtbar kilde til data, da denne orden kan repræsenteres ved små permutationer.

Med udgangspunkt i biologiske evolutionsmekanismer for mitokondriers genmateriale kan man definere biologisk motiverede strukturelle reordningsoperationer på modeller af gener. Derved opstår spørgsmål såsom beregning af den evolutionære afstand mellem organismer, udledning af genomer for evolutionære forfædre, og tildelingen af reordningsoperationer til kanter i phylogenetiske træer. Udover adskillige teoretiske resultater i dette område har vi blandt andet anvendt vores metoder til en tilbundsgående analyse af den evolutionære historie for echinodermer. Et meget beslægtet område er co-phylogenier, hvor phylogenetiske træer for værter og parasitter analyseres for at afklare om samevolution har fundet sted.

Et yderligere forskningsfokus for gruppen er strukturel biologi. En række problemer fra sundhedsvidenskab og bioteknologi, såsom foldning af proteiner, interaktionen på molekylplan mellem medikamenter og receptorer, og forholdet mellem struktur og aktivitet for enzymer, giver alle anledning til såkaldte energilandskaber der afhænger af frihedsgraderne i systemet.  Analyse og forståelse af formen af sådanne landskaber giver videnskabsfolk mulighed for at opnå meget præcis indsigt i biokemiske processer.

Hovedmålet i bioinformatikgruppen er udviklingen af avancerede algoritmer og datastrukturer. Vi lægger stor vægt på tværfaglighed og internationale kontakter i vores forskning, hvilket reflekteres i vores samarbejdet med forskere fra andre institutioner, herunder

 - CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology, Shanghai, Kina
 - Institute of Theoretical Chemistry, University of Vienna, Østrig
 - Parallel Computing and Complex Systems Group, University of Leipzig, Tyskland
 - Bioinformatics Research Center (BiRC), Aarhus University, Danmark
 - Centre for Molecular and Biomolecular Informatics, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Holland

Videnskabelige medarbejdere
Rolf Fagerberg 
Lene Monrad Favrholdt 
Daniel Merkle 
Fabio Vandin 
Jakob Lykke Andersen 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies