Videnskabelige tidsskrifter

Videnskabelige tidsskrifter

Tidsskrifter

Aktualitet - Litteratur, kultur og medier

Aktualitet - Litteratur, kultur og medier (tidligere Aktuel forskning. Litteratur, kultur og medier) bringer artikler og papers fra forskningsaktiviteter, særligt med relation til Institut for Kulturvidenskaber. Tidsskriftet er dog åbent for alle forskningsbidrag, som ligger inden for tidsskriftets område. Endvidere bringes udvalgte anmeldelser. Læs nye papers fra instituttets forskere, bidrag fra eksterne og interne konferencer, som medarbejderne har deltaget i, eller papers fra forskere, som Institut for Kulturvidenskaber samarbejder med. Alle bidrag, undtagen anmeldelser, er fagfællebedømt.

JMM: The Journal of Music and Meaning 

Et engelsksproget, fagfællebedømt online-tidsskrift for tværvidenskabelige studier af musik og betydning. Udgives fra Institut for Kulturvidenskaber (IKV) med støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Kultur og Klasse

K&K er et humanistisk fagtidsskrift, der bringer fagfællebedømte artikler om litteratur, kultur, billedkunst, film og medier. Tidsskriftet har eksisteret siden 1967 og udkom de første år under navnet Poetik. I mange år udkom det på Forlaget Medusa. I perioden 2010-13 var det Aarhus Universitetsforlag, der forestod udgivelsen.

Nordica

Nordica udkommer én gang årligt med artikler, anmeldelser m.m. fra forskere verden over med speciale i nordisk teksthistorie og æstetik. Tidsskriftet fungerer som kontaktorgan til de skandinaviske universitetsinstitutter uden for Norden. Det henvender sig ikke kun til disse, deres lærere og studerende, men også til andre i og uden for Norden med interesse for nordisk litteratur.

Orbis Litterarum

Orbis Litterarum: International Review of Literary Studies er et internationalt, elite-rangerende, peer-reviewed litteraturvidenskabeligt tidsskrift, der udkommer 6 gange årligt med i alt ca. 550 sider fordelt på 20-25 artikler og udvalgte anmeldelser. Orbis Litterarum startedes i 1943 af F. J. Billeskov Jansen og Jens Kruuse, udgives af Wiley-Blackwell (Oxford),  prioriterer kvalitet på tværs af litteraturkritiske skoledannelser, og redigeres af Lars Ole Sauerberg (General and English editor), Christian Benne (Germanic editor), Morten Nøjgaard (Romance editor), and Svend Erik Larsen (Reviews editor).

Res Cogitans - Journal of Philosophy

Res Cogitans er et åbent internationalt, fagfællebedømt tidsskrift, som publicerer artikler inden for alle områder af filosofien (samt artikler inden for tilgrænsende områder eller tværvidenskabelige artikler, der skønnes at have filosofisk relevans), på engelsk, tysk og fransk samt dansk, svensk og norsk. Det udkommer ca. 2 gange om året.